Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
En skärmbild som visar text i grön skrift på svart botten.
Det digitaliserade samhället gör Sverige sårbart för cyberattacker. (Foto:TT)

Han är med och bygger Sveriges cyberförsvar

Publicerad 2020-02-10

Cyberrymden brukar beskrivas som det senaste slagfältet inom krigföring. En av dem som är med och utvecklar framtidens försvar mot it-attacker är Kim Hammar, nybliven doktorand vid KTH:s och Försvarsmaktens centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet.

Porträtt av Kim Hammar.
Kim Hammar.

Kim Hammar  forskar om självlärande system:

– En utmaning är att attackmetoder som används av illvilliga program eller användare hela tiden utvecklas. Det innebär att för att en försvarsstrategi ska vara effektiv så måste försvaret också kunna lära och anpassa sig till nya attackmetoder kontinuerligt.

Inom forskningsprojektet undersöks möjligheten att modellera denna kapprustning mellan attack och försvar i cybersfären som en simulering eller som ett spel mellan autonoma AI-system som utvecklas simultant och lär sig av varandra.

– Utmaningen ligger i att utveckla en simulering som är så pass sofistikerad och verklighetstrogen att det som ett AI-system ”lär sig” i simuleringen också kan generaliseras till en verklig miljö. Målet är att ta reda på hur en sådan artificiell miljö ser ut. Vi kommer även att analysera resultaten ur ett etiskt och hållbart perspektiv.

Hur kan din forskning komma till nytta i ett framtida cyberförsvar?
– Tanken är att våra slutsatser och insikter både ska kunna vägleda framtida forskning inom AI för cyberförsvar och användas vid design och utveckling av nya system för cybersäkerhet.

Forskningsprojektet har en bred inriktning mot nätverkssäkerhet för att kunna tillämpas inom alla områden i det uppkopplade samhället. Ambitionen är att kunna pröva och utvärdera cybersäkerheten inom samhällskritiska system som elnät, vårdsystem och inom försvarssektorn.  

Hur viktigt är AI i försvaret mot avancerade it-attacker?
– Just nu är det ingen som har ett bra svar på den frågan. Men det man kan säga är att i takt med den ökade uppkopplingen inom samhället så ökar kraven på cybersäkerhet. Ju fler uppkopplade enheter vi har – exempelvis bilar, flygplan och operationssalar – desto mer ökar behovet av automatiserad säkerhet, där AI spelar en stor roll.

– Samtidigt är AI ett tveeggat svärd. Det kan användas med goda avsikter för att förbättra säkerheten, men också som ett verktyg i cyberattacker med fientligt uppsåt.

Kim Hammar ska även vara med och utbilda de värnpliktiga som antas inom forskningscentrets utbildning av svenska cybersoldater.

– Jag kommer att hjälpa till som lärarassistent vid första kullen av rekryter i höst, och ska assistera vid utbildningsblocken som berör datorkommunikation, datorarkitektur och operativsystem.

 Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-02-10