Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Högsta betyg till KTH:s lärarutbildning i matematik

Publicerad 2020-03-06

KTH:s ämneslärarutbildning i matematik får högsta betyg i en ny utvärdering av utbildning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort. Utbildningen innehåller många olika delar, och jag tror att samordningen och samarbetet har varit mycket viktiga för UKÄ:s bedömning, menar Mikael Cronhjort, pedagogisk utvecklare på KTH.

Att högskoleutbildningen i Sverige håller hög kvalitet är naturligtvis viktigt för studenter, arbetsgivare och för samhället i stort. UKÄ granskar lärosätenas utbildningar för att säkerställa att de lever upp till sitt uppdrag.

Av landets 22 matematiklärarutbildningar som granskats av UKÄ  har nio utbildningar fått omdömet hög kvalitet. Matematiklärarutbildningen i KTH:s program Civilingenjör och lärare  är en av dem. I utvärderingen lyfter UKÄ bland annat fram att den vetenskapliga och yrkesmässigt orienterade miljön på KTH är mycket stark. Lärarnas vetenskapliga kompetens är mycket hög och de har en bredd som gott och väl täcker utbildningens behov, konstaterar UKÄ.

En stark vetenskaplig miljö

Porträttbild på Mikael Cronhjort.
Mikael Cronhjort, adjunkt och pedagogisk utvecklare, tidigare programansvarig för programmet Civilingenjör och lärare.

Det är en stor tillgång att en matematiklärarutbildning har en så nära koppling till en så stark vetenskaplig miljö i matematik. Det menar Mikael Cronhjort , adjunkt och pedagogisk utvecklare, tidigare programansvarig för programmet Civilingenjör och lärare.

– Jag ser att bedömarna flera gånger lyfter fram att vi har en bra progression i vår utbildningsvetenskapliga kärna. Hållbar utveckling, där vi har två obligatoriska kurser, lyfts också fram som en stark sida, säger han.

Han konstaterar att KTH och Chalmers skiljer sig från de sju andra matematiklärarutbildningarna genom att utbildningarna kombinerar två yrkesexamina. Studenterna får både en civilingenjörsexamen och en ämneslärarexamen i matematik och fysik, kemi eller teknik.

Bra och engagerade lärare

Vill du bli både civilingenjör och lärare?

Är du intresserad av teknik och naturvetenskap men tycker också om att lära ut vad du kan? Då kanske programmet Civilingenjör och lärare  – en unik utbildning som leder till både en civilingenjörsexamen och en gymnasielärarexamenär – är något för dig.

Det framgår inte av utvärderingen hur stora utbildningarna är, men KTH har en dominerande roll på detta område, konstaterar Mikael Cronhjort.

– En stor andel av de som tar examen från en ämneslärarutbildning i matematik i hela Sverige kommer från KTH, säger han.

Programmet Civilingenjör och lärare startade 2002. Utbildningen utvärderas varje år, vilket hjälper de som jobbar med programmet att göra ständiga förbättringar.

– Vi har nu ett väl inarbetat upplägg där studenterna arbetar med tydlig progression under hela utbildningstiden. Andra styrkor är att vi har bra och engagerade lärare och många och duktiga studenter, vilket gör programmet till en stimulerande och dynamisk miljö där människor trivs, säger Mikael Cronhjort.

Håkan Soold