Till innehåll på sidan

Istället för Eurovision: AI Song Contest

Bildillustration av Bob Sturms och hans kollegors bidrag iu AI Song Contest.
Come To Ge Ther heter Bob Sturm och hans kollegors bidrag i AI Song Contest.
Publicerad 2020-04-08

Hallå där, Bob Sturm och Pietro Bolcato (KTH) och Sven Ahlbäck (KMH). Senare i veckan deltar ni musiktävlingen AI Song Contest, som går ut på att man gör en Eurovision-liknande låt med hjälp av artificiell intelligens. Hur kom ni med i den här tävlingen?

Bild av Bob Sturm där han spelar dragspel.
Bob Sturm, forskare i datavetenskap på KTH. Foto: David Callahan

– Vi fick en inbjudan av tävlingsarrangörerna när vi deltog i International Symposium on Music Information Retrieval på TU Delft i Nederländerna 2019 . De hade hört talas om min forskning där jag modellerar folkmusik med AI , säger Bob Sturm, forskare i datavetenskap på KTH.

Porträttbild på Pietro Bolcato.
Pietro Bolcato, masterstudent i datavetenskap på KTH.

Ert bidrag Come To Ge Ther, hur skapade ni den låten? Är både text och musik AI-genererade?

– Låten har uppstått genom ett människa-AI-samarbete. Vi tränade AI:n med en datauppsättning som består av par av stavelser och noter och som har förmågan att generera melodi och text parallellt. Sedan valde vi ut de mest intressanta sekvenserna för att skapa låtens grundläggande beståndsdelar: basgången, ledstämman och text för både sång och tal. Från denna solida grund la vi till resten av beståndsdelarna som ackord och kompinstrument, säger Pietro Bolcato, masterstudent i datavetenskap på KTH.

Bob, på vilket sätt relaterar arbetet med det här musikstycket till din ordinarie forskning?

– Min ordinarie forskning handlar om att förstärka mänskligt musikskapande med AI och att studera specifika friktionspunkter som uppstår när man applicerar AI på folkmusik. Att delta i den här tävlingen gav mig tillfälle att utforska hur man kan skapa populärmusik med hjälp av AI.

Porträttbild på Sven Ahlbäck.
Sven Ahlbäck, professor i svensk folkmusik på Kungliga Musikhögskolan.

Datorstödd musikkomposition- och produktion har funnits ganska länge nu och det börjar också dyka upp online-verktyg där AI mastrar musik. Tror du att AI-stödd komposition och produktion kommer bli nästa stora grej?

– Ja, jag tror att den forskning som Bob gör kommer att bli nästa stora grej inom musikteknologi. Det kommer att ge fler människor möjlighet att uttrycka sig musikaliskt med stöd av datorkraft. Det är vad vi försöker utveckla med vår startup, Doremir: teknologi i musikens tjänst istället för tvärtom. Jag tror att det finns möjligheter för AI att bidra till mänsklig

Bild på teamet bakom AI-låten Come To Ge Ther.
Hela teamet bakom AI-låten Come To Ge Ther.

musikalisk kreativitet, om vi använder det med det målet för ögonen, säger Sven Ahlbäck, professor i svensk folkmusik på Kungliga Musikhögskolan.

När och var kan man lyssna på ert tävlingsbidrag?

– 10 april ligger alla bidrag uppe på ​​​​​​​AI Songcasts webbplats ​​​​​​​ där det är möjligt att rösta till och med 10 maj, säger Bob Sturm.

Håkan Soold