Till innehåll på sidan

KTH med i nationell arena för marin forskning och innovation

Publicerad 2018-03-14

Algodling, marin biomassa, marina polymerer och framtidens undervattensrobotar. Det är några forskningsområden på KTH som kan bli aktuella för den marinforskningsarenan Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. En unik nationell forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt som KTH nu ska bygga upp tillsammans med fem andra starka forskningsaktörer och Lysekils kommun.

Kristinebergs forskningsstation i Bohuslän är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning och drivs sedan 2008 av Göteborgs universitet. Nu går fem starka forskningsaktörer samman för att utveckla verksamheten och möta framtidens marina utmaningar. Nu ska KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE och Lysekils kommun skapa det gemensamma forskningscentret Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

Fredrik Gröndahl, prefekt på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED). Foto: Bengt Alm

– Nu går vi i frontlinjen för att skapa en samlingsplats för marin forskning och innovation. Det finns stor potential att utveckla hållbara marina näringar i Sverige, men för att lyckas krävs att den marina forskningen knyts ihop med näringslivet och innovationssystemet, säger Lena Gipperth, som är ordförande för den grupp som koordinerar Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, i ett pressmeddelande .

Fredrik Gröndahl , miljöforskare och prefekt på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), ska koordinera KTH: s roll i satsningen.

– Marin forskning blir allt viktigare på KTH. Förutom jag själv som arbetar med odling av alger så har vi en forskargrupp som är aktiv med marin biomassa och marina polymerer. Vi har ett stort projekt, Swedish Maritime Robotics Centre (SMARC), som KTH leder och där utveckling av AUV-farkoster sker. En testbädd för detta är just på Kristineberg, säger han.

Det sker också stora satsningar framöver inom marin forskning från EU:s nya forskningsprogram och KTHs forskare erbjuds nu att vara med i en centrumbildning för att skapa nya projekt i ett brett partnerskap, konstaterar Fredrik Gröndahl. Han tror att satsningen på Kristineberg Marine Research and Innovation Centre kommer att få en stor betydelse för den marina forskningen på KTH och i Sverige.

– Det är ett prioriterat område både nationellt och internationellt. KTH erbjuds nu att vara med i marina forskningsprojekt som vi kanske inte tidigare sett som en möjlighet, säger Fredrik Gröndahl.

När det gäller finansieringen av centret bidrar de fem parterna med en mindre summa var för att få igång samarbetet. Lysekils kommun stödjer också satsningen. Dessutom har man gjort en ansökan i Vinnovas utlysning Vinnväxt som, om man får ansökan beviljad, lägger grunden för en långsiktig finansiering under minst tio år framöver, konstaterar Fredrik Gröndahl.

– Vår ansökan som kallas SmartOcean har förordats av Västra Götalands Regionen vilket är en förutsättning för att få igenom centrumbildningen och det är väldigt positivt för oss, säger han.

Kristineberg Marine Research and Innovation Centre Centret kommer att erbjuda avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demonstrationsmiljöer, något som efterfrågas allt mer av näringsliv och offentlig sektor. Ett exempel på en testbädd är Testsite Akvamarin med mål att stödja utvecklingen av nya innovativa marina livsmedel där cirkulära system för odling av fisk, skaldjur och alger står i fokus. Ett annat exempel är utvecklingen av Testsite Skagerrak som möjliggör havsbaserade test- och demonstrationsområden för marin energi och teknik.

Håkan Soold