Till innehåll på sidan

KTH:s pris för industrisamverkan till Magganhubbens initiativtagare

Margareta Norell Bergendahl på scen i Blå Hallen vid prisutdelning
Forskningsinitiativet Magganhubben samlar näringsliv och akademi för att lösa samhällsproblem. KTH-professor emeritus Margareta Norell Bergendahl, som står bakom samverkansinitiativet, är mottagare av KTH:s pris för industrisamverkan 2022. Priset, som inrättades 2007, uppmärksammar och premierar goda insatser för att främja en djup och nära samverkan mellan industri, samhälle och akademi.
Publicerad 2023-11-15

Mottagare av KTH:s pris för industrisamverkan 2022 är KTH-professor emeritus Margareta Norell Bergendahl. Hon står bakom initiativet Magganhubben – ett nav för utveckling av utmaningsdriven utbildning och forskning.

KTH:s pris för industrisamverkan  går årligen till en person som bidragit till en djup och nära samverkan mellan industri och akademi.
– Syftet med Magganhubben är att skapa en dynamisk miljö för att samla studenter, lärare och organisationer inom och utanför KTH för att lösa samhällsutmaningar berättar Margareta Norell Bergendahl.

Hur fick du idén till Magganhubben?
– Idén var en naturlig följd av tanken att studenter och utbildning är samhällets viktigaste utvecklingskraft! Magganhubben ska fungera som en katalysator för att få fram nya lösningar på samhällets små och stora utmaningar kopplade till hållbarhetsmålen. Det kan ske genom utvecklingsprojekt, workshops, hackathons, Global Development Hub  och andra former av spontana och kreativa mötesformer.

Porträtt Margareta Norell Bergendahl
Margareta Norell Bergendahl

KTH-studenter ska ges möjlighet att redan under sin utbildning bidra till en hållbar framtid. En tanke är också att hubben ska ge lärare ett effektivt sätt att hitta bra och lämpliga samarbetspartners för olika sorters utmaningsdrivna kurser.
– Samtidigt ges KTH-studenter möjlighet att redan under sin utbildning bidra till en hållbar framtid.

Vad är det svåraste med att få näringsliv och akademi att samarbeta?
– Med risk för att låta naiv – det svåraste är att på riktigt respektera varandras perspektiv och kunskaper. Att förhoppningsvis landa i att man utgör varandras resurs, och uppleva glädjen i hur mycket man lär av och utvecklar varandra.

Var hittar du din drivkraft att fortsätta att verka för samhällsdriven forskning?
– Jag är ju pensionär – retired but not very tired som jag brukar säga, och jag tror på utbildning och forskning som avgörande för en anständig framtid för våra barn och barnbarn!. Kunskap och kompetens värderas alltför lågt i dagsläget, det borde vara en drivkraft för alla som kan att bidra till en faktabaserad diskussion.

Brinner du särskilt mycket för något specifikt utvecklingsområde i samhället just nu?
– Ja, för flera, bland annat för insatser som motverkar att unga ska rekryteras till kriminalitet, och för åtgärder som minskar orättvisorna och de stora klyftorna som finns mellan fattiga och rika.

Under vårterminen 2024 startar Magganhubbens pilotverksamhet i samarbete med KTH:s Global Development Hub .
Studenter och före detta studenter ska tillsammans med en senior projektledare testa konceptet för att se hur hubben kan bedrivas på längre sikt. Margareta Norell Bergendahl kommer att fungera som mentor och rådgivare under projektets inledande fas.

Studenter och samhällsaktörer ska under våren samlas i fyra veckor kring en utvald samhällsutmaning som formuleras av externa partners.
– Just nu arbetar vi med att bjuda in intresserade partners, studenter och lärare till att delta i pilotverksamheten, säger Margareta Norell Bergendahl.

Katarina Ahlfort
Foto: Studio Slakthuset

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-11-15