Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljoner doneras till KTH-entreprenörer

NYHET

Publicerad 2016-09-01

Bicky Chakraborty, grundare av Elite Hotels, donerar fem miljoner kronor till KTH. Pengarna går till ett entreprenörprogram som ska stärka ett entreprenöriellt tankesätt hos studenter och forskare vid universitetet.

Affärsutvecklingsprogrammet, som det också kallas, sparkas igång på KTH Innovation till hösten och går under namnet "Bicky Chakraborty Entrepreneur Program", Det kommer att pågå under fem år och fokusera på att lyfta entreprenörer med idéer som ska generera tillväxt och jobbtillfällen i Sverige.

Enligt Bicky Chakraborty är entreprenörer självförsörjande individer som skapar arbetstillfällen.

Bicky Chakraborty, grundare av Elite Hotels, donerar fem miljoner kronor till KTH.

– Sysselsättning är avgörande för att individer ska växa. Entreprenörskap skapar förmögenhet och välstånd, vilket är bra för alla parter; både individen och vårt samhälle. Utan välstånd finns ingen välfärd, säger Bicky Chakraborty.

Lisa Ericsson är avdelningschef på KTH Innovation och arbetar dagligen med banbrytande studentidéer och kommersialisering av forskning, och hon ställer sig positiv till donationen. Den ger nämligen KTH Innovation ökade möjligheter att utveckla verksamheten.

– Donationen är extra rolig då Bicky själv är ett bra exempel på en person som redan i unga år vågade satsa på eget företag och som idag är en av Sveriges främsta entreprenörer inom servicenäringen, säger Lisa Ericsson.

Innovation och entreprenörskap är strategiskt viktigt för alla lärosäten numera. Karriärvägen att starta eget företag blir alltmer intressant för studenter och forskare.

– Att KTH kan bidra till att fler vågar ta steget och starta företag är lika självklart som att vi arbetar med strategiska partnerskap med stora företag eller samhället i stort. Allt detta bidrar till att skapa "impact" vilket är en viktig del av universitetens uppdrag. Under förra året stöttade vi hela 273 idéer och vi kan tydligt se att idéinflödet har ökat från år till år, säger Lisa Ericsson.

Hon berättar samtidigt att om KTH som universitet kan lyfta och fokusera på innovation skapar lärosätet samtidigt en dragningskraft som attraherar de bästa forskarna och studenterna. Detta bidrar i sin tur till att forskning och utbildning kommer till nytta i samhället.

Visionen om ett konkurrenskraftigt Sverige är något som Bicky Chakraboty delar med Lisa Ericsson. Att jobb inte skapas i samma utsträckning som tidigare tvingar individen att börja tänka annorlunda, menar han. Samtidigt som alternativen och möjligheterna är större tror hotellgrundaren att det vi nu ser är en del av samhällsutvecklingen. Unga mångmiljonföretag som lyckats och förebilder som har visat sig bli väldigt förmögna på kuppen är något Bicky Chakraborty tror sporrar fler unga att våga satsa på sina idéer.

– Synen på entreprenörer har förändrats och många tänker kanske att kan Gates, Zuckerberg, Zennström och Ek så kan jag också, säger Bicky Chakraborty.

Avslutningsvis understryker han vikten av att våga drömma.

– Man måste våga drömma, bara det är ett steg framåt. Sedan kanske inte alla drömmar går i uppfyllelse, men om en eller några av dem gör det så är det bra nog.

KTH Innovations verksamhet firar tio år i början av år 2017, och har sedan det begav sig stöttat närmare 2 000 idéer att nå en marknad.

Här kan du läsa mer om entreprenörprogrammet.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Nicole Forsberg på 08 790 97 39 eller nicolefo@kth.se.