Om programmet

Bicky Chakraborty Entrepreneur Program är ett entreprenörskapsprogram framtaget efter en donation om 5 miljoner kronor från Bicky Chakraborty till KTH, och drivs av KTH Innovation sedan starten 2016.

För att lyfta KTH-anknutna studenter och forskares innovationer som har ett tydligt syfte att skapa tillväxt i Sverige, erbjuds finansiering, coaching, skräddarsydda kurser och mentorskap till de antagna entreprenörerna under ett år. Under kommande fem år antas 7 projekt årligen till programmet och kan därmed nyttja det skräddarsydda stödet för att utveckla sina idéer framgångsrikt.

Mål att stärka svensk arbetsmarknad

I en global värld där många innovatörer idag har fokus på expansion och internationalisering, är detta ett program för dig som ser nyttan av att stanna i Sverige och utveckla ditt företag långsiktigt.

Är du forskare eller student på KTH och har du en idé som:

  • behöver stöd i form av finansiering, mentorskap eller coaching?
  • skulle kunna skapa arbetstillfällen och stärka Sverige som land?

 Då är det här ett program för dig!

Acceleratorprogrammet erbjuder

Utöver de 70,000 SEK varje bolag erhåller för verifiering av sin idé väntar ett spännande år. Accelerator programmet djupdyker i samtliga delar som behövs inom affärs- och innovationsutveckling. Alla antagna bolag kommer tilldelas mentorer, och föreläsningar och workshops kommer fokusera på hur man bygger ett långsiktigt och kompetent team, affärsutveckling, kund och marknadssegment samt finansiering.

Ansökan till 2017's program är nu stängd. För frågor kontakta Nicole Forsberg på Nicolefo@kth.se

Unga entreprenörer idag, pratar tidigt om en exit-plan. Jag har aldrig haft det. När jag började min resa, tänkte jag att det skulle vara roligt att ha något jag kunde arbeta med långsiktigt istället för att skynda att sälja av. Det är inte bra ur ett sysselsättningsperspektiv om man endast bygger företag kring en exit-plan, man måste våga satsa långsiktigt!


Bicky Chakraborty, VD och grundare av Elite Hotels of Sweden.

Till sidans topp