Om programmet

Bicky Chakraborty Entrepreneur Program är ett nytt program framtaget efter en donation om 5 miljoner kronor från Bicky Chakraborty till KTH.

För att lyfta KTH-anknutna studenter och forskares innovationer som har ett tydligt syfte att skapa tillväxt i Sverige, erbjuds finansiering, coaching, skräddarsydda kurser och mentorskap till de antagna entreprenörerna under ett år. Under kommande fem år är planen att 7 projekt per år ska kvala in till programmet och kunna nyttja det skräddarsydda stödet för att utveckla sina idéer framgångsrikt.

Mål att stärka svensk arbetsmarknad

I en global värld där många innovatörer  idag har fokus på expansion och internationalisering, är detta ett program för dig som ser nyttan av att stanna i Sverige och utveckla ditt företag långsiktigt.

Är du forskare eller student på KTH och har du en idé som:

  • behöver stöd i form av finansiering, mentorskap eller coaching?
  • skulle kunna skapa arbetstillfällen och stärka Sverige som land?

 Då är det här ett program för dig!

Ansökan för 2016 års program är nu stängd. Vid frågor om programmet eller finalevent kontakta Nicole Forsberg

Acceleratorprogrammet erbjuder

För antagna bolag väntar ett spännande år. Programmet kan ses som ett accelerator program där samtliga delarna inom affärs- och innovationsutveckling kommer beröras.  Alla antagna bolag kommer tilldelas en ansvarig mentor, och föreläsningar och workshops kommer fokusera på IP-frågor, hur man bygger ett långsiktigt och kompetent team, affärsutveckling, kund och marknadssegment och finansiering. Varje bolag som accepteras till programmet erhåller också 70,000 SEK för verifiering av sin idé.  

Unga entreprenörer idag, pratar tidigt om en exit-plan. Jag har aldrig haft det. När jag började min resa, tänkte jag att det skulle vara roligt att ha något jag kunde arbeta med långsiktigt istället för att skynda att sälja av. Det är inte bra ur ett sysselsättningsperspektiv om man endast bygger företag kring en exit-plan, man måste våga satsa långsiktigt!


Bicky Chakraborty, VD och grundare av Elite Hotels of Sweden.

Till sidans topp