Till innehåll på sidan

Nytt och noterat

Publicerad 2022-12-19

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

Professor prisas för jordövervakning

Porträtt på Yifang Ban.
Yifang Ban.

Yifang Ban , professor i geoinformatik, och hennes forskargrupp har fått det prestigefyllda GEO SDG Award inom kategorin akademi. Yifang Ban får priset för utvecklingen av en teknik baserad på satellitbilder som snabbt och enkelt kan kartlägga världens städers tillväxt samt hur detta påverkar miljön. Syftet med verktyget, som finns tillgängligt som en Google-app, är att främja hållbar utveckling och att stärka städers motståndskraft. GEO, Group on Earth Observations, är en internationell sammanslutning med över 100 nationella regeringar, inklusive Sveriges.

KTH-forskare väljs in i IVA

Tre forskare vid KTH har valts in som nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Dessa är Lina Bertling Tjernberg , professor i elkraftnät som väljs in i avdelningen Elektroteknik, Nina Wormbs , professor i teknikhistoria, invald i avdelningen Företagande och ledarskap och Dan Henningson , professor i strömningsmekanik som väljs in i IVA:s avdelning Teknikens grunder och gränsområden. IVA samlar kompetens från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi.

Miljonregn till materialvetenskap

Sammanlagt 13 forskningsprojekt vid KTH har beviljats finansiering i den första utlysningen av Wallenbergstiftelsens satsning på materialvetenskap för hållbarhet. Projekten handlar om alltifrån solceller och hållbara kompositer till koldioxidinfångning och regenerativa material. Satsningen, WISE, är den största någonsin inom materialvetenskap i Sverige, omfattar totalt 90 forskningsprojekt vid sju olika universitet. och stöds med 260 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

Återvinna värme i butik

Porträtt på Julia Almebäck.
Julia Almebäck.

Studenterna Julia Almebäck och Rebecka Magnius har fått Ebbe Lyths stipendium 2022 för ett examensarbete inom energiteknik. I tre fallstudier har de granskat hur värme kan återvinnas i livsmedelsbutiker. Enligt juryn visar deras rapport potentialen för export av värme från kylsystem i butiker. Stipendiet delas ut årligen i samband med Svenska Kyl- och Värmepumpdagen.

Banar väg för cirkulär ekonomi

Sofia Lingegård , forskare inom vatten- och miljöteknik, har fått finansiering av Formas för ett projekt inom cirkulär ekonomi. Forskningen handlar om cirkulär upphandling för förbrukningsartiklar i plast inom vården med inriktning mot stegen som saknas för implementering. Formas stödjer totalt åtta forskningsprojekt som tar sig an olika hinder i samhället som står i vägen för att få genomslag för framsteg inom återvinningstekniker och cirkulär ekonomi.

Prisad för världsledande röntgenteknik

Porträtt på Mats Danielsson.
Mats Danielsson (Foto: Pernilla Pettersson)

Mats Danielsson , fysikprofessor, har fått Hans Wigzells Forskningsstiftelses vetenskapliga pris. Mats Danielsson får priset på 925 000 kr för sin forskning inom medicinsk avbildningsteknik som kan möjliggöra tidigare diagnos för cancer- och hjärta-kärlsjukdomar. Stiftelsen har fått sitt namn efter tidigare rektor vid KI och stödjer vetenskaplig forskning och utbildning inom det medicinska området.

Musik för alla

Funki, en KTH-startup som skapar möjligheter för alla att spela i band på sina egna villkor, är en av tre vinnare i Quality Innovation Award 2022. Funki, med upphovspersonerna Josefine Hölling och Maria Svahn, studenter vid Medieteknik, utvecklar instrument som är tillgänglighetsanpassade för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Quality Innovation Award delas ut av SIQ, en stiftelse med koppling till Tillväxtverket och medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Kulturpris för bok om avfall

Porträtt på Marco Armiero.
Marco Armiero.

Marco Armiero , föreståndare för KTH Environmental Humanities Laboratory, har tagit emot priset Mediterranean Culture Award 2022 inom humanoria för sin bok Wasteocene - Stories from the global dump. Priset är instiftat av the Carcial Foundation och delades ut i Cosenza, Italien.

El från spillvärme

Saiman Ding , doktorand inom processteknologi, har fått Stora Ingenjörspriset Student av Trafikverket, som en del av teamet ElvfTech. Inom projektet har man använt spillvärme från industrin för att skapa elektricitet. Genom deras lösning, som enligt juryn är dubbelt så effektiv jämfört med vad som finns på marknaden, kan energiförlusterna från elproduktion minskas kraftigt, vilket också minskar koldioxidutsläppen.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-12-19