Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stockholm trio etableras i Bryssel

Porträtt av Dan Andrée.
EU-veteranen Dan Andrée ska lägga grunden för universitetsalliansen Stockholm trios kontor i Bryssel. (Foto: Marc Femenia)
Publicerad 2020-10-20

Efter 23 år på olika positioner har Dan Andrée lärt sig det mesta om nätverk och synlighet i EU-kommissionens gigantiska maskineri.
Nu ska han lägga grunden för universitetsalliansen Stockholm trios kontor i Bryssel.

– Det ska bli väldigt roligt och det finns oerhört bra förutsättningar för Stockholm trio, säger han, vid ett besök på KTH.

Dan Andrée har varit på plats i den belgiska huvudstaden och arbetat för bland annat EU-kommissionen, Vinnova och regeringskansliet, arbetat med de flesta av EU:s forskningsprogram varav Horizon Europe är det nionde i raden, som ska pågå från och med nästa år och sju år framåt.

– Alla vill vara i Bryssel. Företag, enskilda aktörer, statliga myndigheter och inte minst lärosäten, men då bör man betänka att det finns 6 000 lärosäten i Europa.

Dan Andrée berättar att grunden för att lyckas är enkel men samtidigt svår:

– Strategi, strategi, strategi. Du måste tydligt ha definierat vad du vill uppnå – om inte är det ett säkert recept för att misslyckas. Hur resultaten tas om hand av hemorganisationen är en annan viktig del i att lyckas.

Avgörande vinster

Stockholm trio ligger bra till här. Efter Storbritanniens utträde blir alliansen med Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH största aktör avseende forskningsanslag inom EU.

– Ibland tittar man kanske alltför mycket på vilka resurser man får och om det verkligen lönar sig att söka forskningsprojekt inom EU.

Han påtalar istället vinsterna i att kunna skala upp sin forskning i en europeisk forskargrupp och möjligheten att föra hem ny kunskap som avgörande vinster.

Porträtt av Dan Andrée.
Dan Andrée tror att Stockholm trio har goda förutsättningar att öka sin synlighet i Bryssel.

– Ta AI till exempel. Svensk forskning, även om den är bra på området, är ju en droppe i havet. Men i en europeisk forskningskontext finns väldigt mycket att hämta. Det gäller att välja projekt med omsorg och hitta synergier med egna program/projekt.

En annan aspekt är att kunna påverka EU-agendan och ett bra sätt att förstå hur systemen fungerar är att sitta med som utvärderare och i expertgrupper.

– Det finns garanterat ingen bättre kurs för den som vill kunna skriva en ansökan än att vara utvärderare.

Gott rykte

Sveriges goda rykte som forsknings- och innovationsland är en fördel när Stockholm trio ska etableras i Bryssel. En annan är de olika strategiska samarbeten som de tre lärosätena har, enligt Dan Andrée.

– Man kan tydligt visa nyttan och effekten av forskningen, impakten i projekten, genom samarbeten med Stockholm stad, regionen och andra användare i regionen.

Stockholm trios kontor ligger i Region Stockholms kontor i centrala Bryssel och där många andra aktörer finns.

– Det är en perfekt placering.

Dan Andrée kommer att jobba deltid med att lägga grunden för Stockholm trio i Bryssel, för att sedan någon gång under nästa år lämna över till någon annan.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Ja, nu stökar ju covid-19 till det och mycket sker på distans. Men grunden är att nätverka, vara synlig, arrangera saker och naturligtvis lägga mycket tid på proaktivt arbete och analyser. Det är vägen för att etablera Stockholm trio som en attraktiv, excellent aktör för att skapa nya internationella samarbeten inom forskning och utbildning.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-10-20