Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teknisk och konstnärlig innovation under NAVET Week 2021

Porträttbild på kvinna med lysande färger i ansiktet.
”Re/de construction” av Mariza Chantzopoulou, Anna Paraboschi, Sergio Pèrez Villaseñor. Del av projektet ”Mixing and matching the luminous color palette” av lektor Ute Besenecker på KTH och adjunkt Johanna Enger på Konstfack som är ett av de innovativa forskningsprojekt som kommer att presenteras under NAVET Week 2021. På bild Miray Altindis. Foto: Rikard Nilsson
Publicerad 2021-12-10

Hallå där Roberto Bresin, föreståndare för NAVET – KTH:s centrum för forskning inom konst, teknik och design. Nästa vecka startar NAVET Week 2021, berätta om det!

Porträttbild av Roberto Bresin.
Roberto Bresin. Foto: Ilda Xibri

– NAVET är en hubb för utforskande i gränslandet mellan konst, teknik och design. Tanken är att KTH tillsammans med Konstfack, Stockholms konstnärliga högskola och Kungliga Musikhögskolan skapar ett gemensamt språk mellan teknologer, konstnärer och designers och därmed bereder plats för innovation. Under NAVET Week vill vi visa vad vi jobbar med. Veckan kommer att vara fylld med olika installationer, uppträdanden, utställningar och workshops. Dessutom kommer vi att presentera vår bok, ett projekt i sig, med bilder från projektutställningar på Tekniska museet  och Galleri Frihamnstorget  samt texter av inbjudna författare och av alla inblandade forskare.

Varför ska besökare delta i NAVET Week?

– Besökare får möjlighet att ta del av unika projekt. Exempelvis ljusinstallationen ”Mixing and matching the luminous color palette” . Eller en prototyp av betongbord från Cold Works , som forskar på en metod där is används för att forma betong på ett miljövänligt sätt.

Vi visar besökare att på KTH pågår forskning om människan, inte bara maskiner. Projekten som stöds av NAVET har gemensamt att fysiskt och psykiskt välmående är i centrum. Vi tänker på hur tekniken som används av människor påverkar dem och hur vi kan förbättra den – med fokus även på det estetiska.

Som en del i sista dagens program kommer jag att avslöja vilket forskningsområde vi ska fokusera på de kommande åren. Jag kan hinta om att det handlar om något som karaktäriserar Norden och är kopplat till hållbarhet, miljö och mående.

Hur kan tvärvetenskapligt engagemang främja innovation?

– Människor utforskar världen med alla sinnen. På samma sätt är det viktigt att förstå problem från flera synvinklar, för allt är kopplat. Tvärvetenskaplig forskning gör att man ser mer av kontexten och kan tänka utanför boxen, som NAVET:s projekt illustrerar så bra.

Nicky Rosenberg

NAVET Week 2021

NAVET Week 2021 pågår 13 – 17 december och är öppet för alla. Veckan börjar och avslutas på KTH Campus, Teknikringen 1 och sänds även som webinar. Tisdagens program streamas från Stockholms konstnärliga högskola på förmiddagen och är på plats på Kungliga Musikhögskolan på eftermiddagen, onsdagen på Konstfack och torsdagen på Scenkonstmuseet och Tekniska museet. Det kommer att hållas föreläsningar, uppträdanden, workshops, utställningar och installationer.
Hela programmet för NAVET Week 2021.

NAVET är KTH:s centrum för forskning inom konst, teknik och design. Konstfack, Stockholms konstnärliga högskola och Kungliga Musikhögskolan är partners. Visionen är att Sverige ska ha en ledande position i skärningspunkten mellan konst, teknik och design, med en praktisk och kritisk inriktning som stimulerar forskning, innovation, kreativitet samt utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-12-10