Till innehåll på sidan

Två nya kompetenscentrum till KTH

– inom biologiska läkemedel och resurseffektiva fordon

Publicerad 2017-03-22

KTH får två nya kompetenscentrum i en satsning från Vinnova på forskningsmiljöer i världsklass. Det ena kompetenscentret är inom produktion av biologiska läkemedel, det andra inom resurseffektiva fordon för ett hållbart samhälle. Totalt får åtta nya kompetenscentrum finansiering från Vinnova.

Centre for Advanced BioProduction, AdBIOPRO, är ett centrum som genom sin forskning ska möjliggöra att biologiska läkemedel kan produceras i stor skala. Med ett väl sammansatt konsortium räknar man med att ha stora möjligheter att bli internationellt ledande inom området. Projektledare är Veronique Chotteau på Skolan för bioteknologi på KTH.

Centre for ECO2 Vehicle Design,ECO2 är en forskningsmiljö där alla Sverigebaserade fordonstillverkare är samlade för att skapa kompetens, metoder och kunskap som är nödvändig för att utforma resurseffektiva fordon. Projektledare är Jenny Jerrelind på Skolan för teknikvetenskap på KTH.

Vinnovas satsning på kompetenscentrum går ut på att universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriver forskning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Syftet är att föra ut ny kunskap och ny teknik föras ut via näringsliv eller andra delar av samhället och därmed bidra till utvecklingen av nya produkter, processer och tjänster. Ett ytterligare syfte är att göra Sverige mer attraktivt för kunskapsintensiva företag.

– Tillgång till bra forskningsmiljöer och möjligheter till samarbeten med universitet spelar en viktig roll för Sveriges möjligheter att behålla och attrahera kunskapsintensiva företag. Tidigare erfarenhet visar tydligt att den här typen av samarbeten stärker innovationsförmågan i företagen som deltar, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova i ett pressmeddelande.

De kompetenscentrum som ingår i den här satsningen får finansiering från Vinnova med mellan fyra och åtta miljoner kronor per år under fem år, maximalt 36 miljoner. Universiteten och företagen som deltar bidrar vardera med lika mycket pengar.

Text: Håkan Soold