Till innehåll på sidan

Utbildning av cybersoldater en framgång

två cybersoldater i skogen
Det pågår attacker hela tiden där hackare försöker störa vårt öppna och fria demokratiska samhälle, enligt KTH-professorn Gunnar Karlsson. Foto: Försvarsmakten

NYHET

Publicerad 2021-11-02

Nu har KTH skrivit under en överenskommelse med Försvarsmakten om fortsatt utbildning av rekryter till cybersoldater. Beslutet vilar på de framgångar som hittills gjorts.

28 cybersoldater utbildades i första omgången läsåret 2020/2021. Idag befinner sig ett större antal under utbildning och kommande år är planen att öka antalet studenter. 

Det säger Gunnar Karlsson, professor vid KTH. Han är den som samordnar universitetets del i utbildning och han är också kursansvarig och examinator för två av de fyra kurserna. 

Välfungerande samarbete

Enligt Gunnar Karlsson bygger framgången främst på urvalet av rekryter, på befälslaget och den utmaningsdrivna utbildningen. 

KTH-professorn Pontus Johnson tillsammans med två rekryter.
KTH-professorn Pontus Johnson tillsammans med två rekryter. Foto: Försvarsmakten

– Det är en förmån att få arbeta med Försvarsmaktens lärare som håller i utbildningen. Samarbetet fungerade mycket väl under det gångna pandemiåret och vi är glada att det fortsätter och ökar i omfattning. De är skickliga och erfarna befäl som skapar en viktig och intressant utbildning av det innehåll som KTH håller på med.

Det är vanliga campuskurser som KTH har omarbetat för denna utbildningen, två på grundnivå och två på avancerad nivå. Gunnar Karlsson lyfter särskilt fram arbetssättet för att lösa olika uppgifter.

– En uppgift kan ta en dag att lösa. Först jobbar rekryterna enskilt, sedan i grupp. Växelverkan mellan enskilt arbete och samarbete är viktigt, att diskutera vad som är bra och vad som är svagheter med olika lösningsförslag och att enas om en lösning i gruppen.

Pågår attacker hela tiden

Han berättar vidare att det handlar om en omfattande utbildning på 30 högskolepoäng för rekryter. Kommande år kommer även specialistofficerare att utbildas med samma program och på sikt planeras utbildning för civilanställd personal vid Försvarsmakten. En av de större uppdragsutbildningar som KTH har för närvarande, samtidigt som den är både aktuell och viktig.

– Titta på incidenter som Coops betalningssystem som låg nere i flera dagar. Det pågår attacker hela tiden där hackare försöker stjäla immateriella rättigheter eller störa vårt öppna och fria demokratiska samhälle. De cybersoldater som utbildas ska skydda Försvarsmaktens egna it-system och intresset är stort från många förband. Men om vi i förlängningen skulle få många utbildade cybersoldater skulle de även kunna skydda civila myndigheter.

Den fortsatta befattningsutbildningen av cybersoldater löper till slutet av år 2024, det vill säga lika länge som avtalet mellan KTH och Försvarsmakten om forskningssamverkan inom ramen för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Gunnar Karlsson  på 08 - 790 42 57 eller gk@kth.se.