Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bo Cederwall

Profilbild av Bo Cederwall

PROFESSOR

Detaljer

Adress
Roslagstullsbacken 21

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är professor i fysik med inriktning mot experimentell och tillämpad kärnfysik. Min forskning inom experimentell kärnfysik är baserad på studier av kärnreaktioner vid ledande internationella acceleratoranläggningar, för närvarande främst GANIL, Frankrike, Acceleratorlaboratoriet JYFL, Finland, RIKEN, Japan, FAIR, Tyskland, men även ISOLDE på CERN, och Argonne och FRIB-anläggningarna i USA. Jag leder det svenska deltagandet i det internationella Advanced Gamma Tracking Array-projektet (AGATA) som utsetts till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse av Vetenskapsrådet 2021.

Jag använder metoder och teknik utvecklade inom grundforskningen för tillämpningar inom kärnämneskontroll och kärnsäkerhet samt medicinsk diagnostik och strålterapi,  i samarbete med bl.a Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Ett projekt baserat på min uppfinning Neutron Gamma Emission Tomography (NGET) uppmärksammades på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Innovation Topp-100 Lista 2021, Forskning för hållbar krisberedskap. Jag belönades med EURATOMs innovationspris (första pris) 2022 för samma uppfinning tillämpad på problemet att karakterisera radioaktivt avfall.

Publikationer listade på Google Scholar (uppdateras snabbare än i databasen DiVA:

 Civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1987 erhölls efter ett examensarbete i experimentell partikelfysik utfört vid Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble, Frankrike. Fram till augusti 1992 bedrev jag doktorsstudier i experimentell kärnfysik vid KTH och Manne Siegbahninstitutet för fysik, Stockholm och utförde inom ramen för dessa olika forskningsexperiment vid de internationella acceleratorlaboratorierna vid Niels Bohr Institutet (Danmark) och Daresbury (Storbritannien).  Efter doktorsexamen i augusti 1992 för avhandlingen " Samspelet mellan kollektiva tillstånd och enpartikeltillstånd i neutronfattiga isotoper av transitionsmetaller" arbetade jag 1992 - 1995 som postdok och därefter forskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA med forskning inom kärnstrukturfysik och strålningsdetektorutveckling. I april 1995 påbörjade jag en tjänst som biträdande professor vid KTH, blev docent i fysik vid KTH i mars 1996, blev utsedd till Förste forskare vid KTH i april 1999, Universitetslektor i juli 1999 och är sedan oktober 2003 anställd som professor i fysik vid institutionen för fysik, KTH. Utsedd till Ämnesföreträdare i kärnfysik av dåvarande Rektor för KTH Professor Anders Flodström, 2005.  Chef för Avdelningen för Kärnfysik, Institutionen för fysik, 2011-2023.

Under tiden 2001 – 2005 var jag ledamot av styrelsen för Alfvénlaboratoriet vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap, KTH. Jag var studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för fysik, KTH, 01/2006 - 12/2007 och 07/2010 - 05/2014. Ledamot och senare vice ordförande i docentkommittén vid Skolan för teknikvetenskap 2014-2019. År 2018 och 2021 blev jag utsedd av KTH att tjänstgöra i Vetenskapsrådets nationella elektorsförsamling. Jag valdes in som ledamot av KTHs Fakultetsråd 2022 (juli) - 2023.

Min forskning har erhållit finansiering från bl.a Europeiska kommissionen, Göran Gustafssons stiftelse, NordForsk, Strålsäkerhetsmyndigheten, Vetenskapsrådet, Vinnova och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Jag har varit huvudhandledare för över 25 examensarbeten (M.Sc.) och 10 doktorsavhandlingar och är medförfattare av mer än 250 vetenskapliga publikationer i internationella sakkunnigbedömda tidskrifter såsom European Physical Journal (tidigare Zeitschrift für Physik A), Nature, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Nuclear Physics A, Physical Review C,  Physical Review Letters, Physics Letters B, och Science Advances. Sakkunnigbedömare för European Physical Journal, IEEE Transactions on Nuclear Science, Journal of Environmental Radioactivity, Journal of Physics G, Nature Physics,
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Nuclear Physics A, Physics Letters B, Physical Review C och Physical Review Letters. Medlem av redaktionen för de internationella vetenskapliga tidskrifterna Instruments (2018 - 2020) och Applied Sciences (2021 - ).


Kurser

Detektorteknik för kärn- och partikelfysik (FSH3306), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom fysik, avancerad nivå (SH204X), examinator | Kurswebb

Experimentell kärnfysik (FSH3301), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik (SH2306), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Fysik, projektkurs I (SI2801), examinator | Kurswebb

Kärnfysik (SH2302), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Programmeringsteknik (DD1317), assistent | Kurswebb

Projektarbete i fysik (SI2800), examinator | Kurswebb