Hoppa till huvudinnehållet

Bo Cederwall

Profilbild av Bo Cederwall

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

KÄRNFYSIK

Adress
ROSLAGSTULLSBACKEN 21

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är professor i fysik med inriktning mot experimentell och tillämpad kärnfysik och leder avdelningen för kärnfysik vid KTH.

Min forskning inom experimentell kärnfysik är baserad på studier av kärnreaktioner vid ledande internationella acceleratoranläggningar, för närvarande främst GANIL, Frankrike, Acceleratorlaboratoriet JYFL, Finland, RIKEN, Japan, FAIR, Tyskland, men även ISOLDE på CERN, och Argonne och FRIB-anläggningarna i USA. Jag leder det svenska deltagandet i det internationella Advanced Gamma Tracking Array-projektet (AGATA) som utsetts till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse av Vetenskapsrådet.

Jag använder metoder och teknik utvecklade inom grundforskningen för tillämpningar inom kärnämneskontroll och kärnsäkerhet samt medicinsk diagnostik och strålterapi,  i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten, KTH Innovation och Vinnova.

Publikationer listade på Google Scholar (uppdateras snabbare än i databasen DiVA:

 Min civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i augusti 1987 erhölls bl.a. efter ett examensarbete i experimentell partikelfysik utfört vid Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble, Frankrike. Fram till augusti 1992 bedrev jag doktorsstudier i experimentell kärnfysik vid KTH och Manne Siegbahninstitutet för fysik, Stockholm och utförde inom ramen för dessa olika forskningsexperiment vid de internationella acceleratorlaboratorierna vid Niels Bohr Institutet (Danmark) och Daresbury (Storbritannien).  Efter doktorsexamen i augusti 1992 för avhandlingen " Samspelet mellan kollektiva tillstånd och enpartikeltillstånd i neutronfattiga isotoper av transitionsmetaller" arbetade jag 1992 - 1995 som postdok och därefter forskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA med forskning inom kärnstrukturfysik och strålningsdetektorutveckling. I april 1995 påbörjade jag en tjänst som biträdande professor vid KTH, blev docent i fysik vid KTH i mars 1996, blev utsedd till Förste forskare vid KTH i april 1999, Universitetslektor i juli 1999 och är sedan oktober 2003 anställd som professor i fysik vid institutionen för fysik, KTH.

Under tiden 2001 – 2005 var jag ledamot av styrelsen för Alfvénlaboratoriet vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap, KTH. Jag var studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för fysik, KTH, 01/2006 - 12/2007 och 07/2010 - 05/2014. Jag var ledamot och senare vice ordförande i docentkommittén vid Skolan för teknikvetenskap 2014-2019. Jag är under perioden juli 2022-juni 2023 vald till ledamot av fakultetsrådet.

Min forskning har erhållit finansiering från Europeiska kommissionen, Göran Gustafssons stiftelse, NordForsk, Strålsäkerhetsmyndigheten, Vetenskapsrådet, Vinnova och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Jag har varit huvudhandledare för över 25 examensarbeten (M.Sc.) och 10 doktorsavhandlingar och är medförfattare av mer än 250 vetenskapliga publikationer i internationella sakkunnigbedömda tidskrifter såsom European Physical Journal (tidigare Zeitschrift für Physik A), Nature, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Nuclear Physics A, Physical Review C,  Physical Review Letters, Physics Letters B, och Science Advances. Sakkunnigbedömare för European Physical Journal, IEEE Transactions on Nuclear Science, Journal of Environmental Radioactivity, Journal of Physics G, Nature Physics,
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Nuclear Physics A, Physics Letters B, Physical Review C och Physical Review Letters. Medlem av redaktionen för de internationella vetenskapliga tidskrifterna Instruments (2018 - 2020) och Applied Sciences (2021 - ).


Kurser

Examensarbete inom fysik, avancerad nivå (SH204X), examinator | Kurswebb

Experimentell kärnfysik (FSH3301), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik (SH2306), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Fysik, projektkurs I (SI2801), examinator | Kurswebb

Kärnfysik (SH2302), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Programmeringsteknik (DD1317), assistent | Kurswebb

Projektarbete i fysik (SI2800), examinator | Kurswebb