Hoppa till huvudinnehållet

Gabriel Montgomery

Profilbild av Gabriel Montgomery

UNIVERSITETSADJUNKT

Detaljer

Adress
KVARNBERGAGATAN 12

Om mig

Gabriel Montgomery är anställd som adjunkt på ITM/HPU i Södertälje sedan 1 augusti 2018.

Under persioden 2019 till 2020 hade Gabriel uppdraget som vPA för HINGarna TIIPS och TIMAS

Sedan 1 december 2020 har Gabriel nya uppdrag som vGA på ITM-skolan och vSR på HPU. Båda med särskilt fokus på kvalitetsutveckling.


Kurser

Arbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskap (ML1610), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Automatiseringsteknik (ML1611), lärare | Kurswebb

Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning (ML1108), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

CAD (ML1601), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom Industriell teknik och produktionsunderhåll (ML160X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom mekatronik, grundnivå (MF133X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), lärare | Kurswebb

Industriell projektledning och projektstyrning (ML1616), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Industriell underhållsteknik och driftsäkerhet för hållbar produktion (ML1605), lärare | Kurswebb

Kvalitetsteknik och förbättringsarbete (ML1609), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Management (HU1903), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Maskinteknik, introduktionskurs (ML1110), lärare | Kurswebb

Projektkurs: underhåll och drift för hållbar produktion (ML1614), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Underhållsteknik, fortsättningskurs (ML1613), lärare | Kurswebb

Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik (ML1111), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb


Profilbild av Gabriel Montgomery