Hoppa till huvudinnehållet

Karl Garme

Profilbild av Karl Garme

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

070-397 17 17

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Skeppsbyggare (T-90) från KTH. Doktorerade om modellering av planande fartyg i vågor. Då var fokus fartygsrörelser och skrovbelastningar, idag utvidgat också till arbetsförhållanden ombord, speciellt stötar och vibrationer. Ett annat spår är intresset för urban mobilitet och transportfrågor som först kanaliserades genom ett samarbetsprojekt med Vattenbussen (Waterway 365) och nu återspeglas i forskningen genom flera projekt om vattenburen kollektivtrafik, inrevattenvägar och engagemang i KTH:s fokusområde Transport. Forskningsprojekten beskrivs i portfoliolänkarna till höger!

Jag undervisar i KTH Marina systems kurser på kandidat- och masternivå och handleder kandidat- master och forskarstudenter Min ambition är att sätta kursinnehållet i sitt tekniska sammanhang och förmedla ingenjörskonstens betydelse för hållbar utveckling.

Utöver forskning och undervisning deltar jag i anknytande verksamheter på och utanför KTH: i det nationella kompetenscentret Lighthouse, inom de europeiska marintekniska universitetens organisation WEGEMT och som tematisk ledare för Innovativa farkostkoncept i KTH:s fokusområde Transport.


Kurser

Examensarbete inom Marina system, avancerad nivå (SD271X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå (SA115X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom marina system, avancerad nivå (SD270X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå (SA114X), lärare | Kurswebb

Fartygsdesign (SD2721), lärare | Kurswebb

Introduktion till marin teknik (SD2725), lärare | Kurswebb

Marin hydromekanik (SD2723), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Mindre fördjupningsprojekt inom marin teknik (SD2724), lärare | Kurswebb