Hoppa till huvudinnehållet

Helena Isaksson Persson

Profilbild av Helena Isaksson Persson

Universitetsadjunkt


Om mig

Doktorand och lärarutbildare vid institutionen för lärande, tidigare gymnasielärare. Nu engagerad i samverkansprojektet K-ULF och egna forskningsstudier inom teknik och lärande.

2022. PATT39 (Pupils Attitudes Toward Technology) St. John's, Newfoundland & Labrador, Canada. Presenterar resultaten av en läroplansanalys och forskningsöversikt gällande datalogiskt tänkande.

2021. Påbörjat doktorandstudier. Intresseområden, undervisning och lärande inom teknikämnet på grundskola och gymnasium.

2021. PATT38 (Pupils Attitudes Toward Technology) University of Turku. Presenterar den fortsatta studien kring bedömning av kvalité i elevarbeten.

Forskning 2019. Under 2018 metodstudie där den kvantitativa bedömningsmetoden Adaptive comparative judgement (ACJ) kombineras med kognitiva matriser, Reparatory grid technique (RGT) (presenterad på PATT36, Pupils Attitudes Toward Technology, Athlone Institute of Technology).

2015. Licentiat i teknikvetenskapens lärande och kommunikation.


Kurser

Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå (LT201X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), lärare | Kurswebb

Kommunikation, ledarskap och design av lärande (LT1016), lärare, assistent | Kurswebb

Planering, bedömning och betygssättning (LT1015), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 1 (LT1041), lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 3 (LT1043), lärare | Kurswebb

Undervisningsprocessen: Planera, genomföra, utvärdera (LT1054), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1045), assistent | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 2 (LT2013), lärare | Kurswebb

Profilbild av Helena Isaksson Persson