Hoppa till huvudinnehållet

Helena Isaksson Persson

Profilbild av Helena Isaksson Persson

DOKTORAND, Doktorand

Detaljer

Arbetar vid

LÄRANDE I STEM

Adress
OSQUARS BACKE 31

Om mig

Licentiat i teknikvetenskapens lärande och kommunikation.

2021. Påbörjat doktorandstudier. Intresseområden, datalogiskt tänkade i undervisning på grundskola och gymnasium.

2021. PATT38 (Pupils Attitudes Toward Technology, Athlone Institute of Technology) University of Turku. Presenterar den fortsatta studien kring bedömning av kvalité i elevarbeten.

Forskning 2019. Under 2018 metodstudie där den kvantitativa bedömningsmetoden Adaptive comparative judgement (ACJ) kombineras med kognitiva matriser, Reparatory grid technique (RGT) (presenterad på PATT36, Pupils Attitudes Toward Technology, Athlone Institute of Technology). 2019 och 2020, fördjupas studien och ACJ och RGT kombineras med syfte att lyfta fram bedömning av kvalité i elevarbeten.


Kurser

Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå (LT201X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), lärare | Kurswebb

Kommunikation, ledarskap och design av lärande (LT1016), lärare, kursansvarig | Kurswebb

Planering, bedömning och betygssättning (LT1015), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap (LT2032), lärare | Kurswebb

Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap (UMK702), lärare | Kurswebb

Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik (UMK310), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1012), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 2 (LT2013), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 3 (LT2029), kursansvarig | Kurswebb


Profilbild av Helena Isaksson Persson