Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Henni Söderberg

Profile picture of Henni Söderberg

Operations manager

Details

Address
BRINELLVÄGEN 68
Lärarutbildning

Researcher

Researcher ID

About me

Undervisar inom teknikvetenskapens didaktik i lärarutbildningen. Har tidigare erfarenhet av undervisning i grundskolan med förstelärarskap mot teknik och naturorienterande ämnen. 

Har författat ett digitalt läromedel om skogens roll för en hållbar utveckling för Skogen i skolan. Länk till den digitala skogen: Skogslektioner

Deltar som forskare i ett VR-finansierat forskningsprojekt "I jakt på materiens betydelse - genus, emotioner och utrustning i laborativa undervisningssituationer", 2022-2024, finansierat av Ventenskapsrådet (Dnr.2021-o5001). Länk till projektsidan: I jakt på materiens betydelse [...].


Courses

Educational Leadership (LT1037), teacher | Course web

Perspectives on Learning, Education and Governance (LT1051), assistant, teacher | Course web

School Placement 1 (LT1013), assistant | Course web

School Placement 1 (LT1055), assistant | Course web

School Placement 2 (LT1057), assistant | Course web

Supervising School Placements Students (LT1029), assistant | Course web

The Innovative Human Being - Technology for teachers, grade F-6 (LT1008), teacher | Course web