Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Oswald Fogelklou

Profilbild av Oswald Fogelklou

Universitetsadjunkt

Detaljer

Adress
Kvarnbergagatan 12

Om mig

Jag är teknologie doktor och civilingenjör i teknisk fysik och disputerade 2012 i matematik med avhandlingen "Computer-Assisted Proofs and Other Methods for Problems Regarding Nonlinear Differential Equations" på Uppsala universitet.

Jag har 15 hp i universitetspedagogik.

Av dessa är 7,5 hp tillgodoräknade från Pedagogisk grundkurs för universitetslärare II, HT2010, Uppsala universitet.

Dessutom är jag godkänd på kurserna:

Lärande för hållbar utveckling LH215V 4,5 hp (2019-05-23)

Utveckla lärandet med betygskriterier LH216V 1,5hp (2018-06-11)

Examinatorskap för kurser på KTH LH221V 1,5 hp (2018-05-23)

Jag har varit inblandad i fler kurser än vad som anges nedan. Jag har t.ex. varit assistent på SF1629 Differentialekvationer och transformer II, SF1662 Diskret matematik och flera andra kurser. Det omvända problemet finns också. Jag har inte varit delaktig i någon kemikurs även om det står att jag har varit assistent på en.


Kurser

Algebra och geometri (SF1624), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Envariabelanalys (SF1625), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Fysik för basår I (ML0022), examinator, lärare, kursansvarig | Kurswebb

Fysik för basår II (ML0025), examinator, lärare | Kurswebb

Grundläggande industriell statistik (ML1018), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Kemi för basår I (ML0023), assistent | Kurswebb

Kvalitetsteknik och förbättringsarbete (ML1609), lärare | Kurswebb

Matematik för basår I (ML0021), assistent | Kurswebb

Programmering och numeriska verktyg (ML1309), examinator, lärare, kursansvarig | Kurswebb

Profilbild av Oswald Fogelklou