Skip to main content

Oswald Fogelklou

Profile picture of Oswald Fogelklou

Lecturer

Details

Telephone
Address
Kvarnbergagatan 12

About me

Jag är teknologie doktor och civilingenjör i teknisk fysik och disputerade 2012 i matematik med avhandlingen "Computer-Assisted Proofs and Other Methods for Problems Regarding Nonlinear Differential Equations" på Uppsala universitet.

Jag har 15 hp i universitetspedagogik.

Av dessa är 7,5 hp tillgodoräknade från Pedagogisk grundkurs för universitetslärare II, HT2010, Uppsala universitet.

Dessutom är jag godkänd på kurserna:

Lärande för hållbar utveckling LH215V 4,5 hp (2019-05-23)

Utveckla lärandet med betygskriterier LH216V 1,5hp (2018-06-11)

Examinatorskap för kurser på KTH LH221V 1,5 hp (2018-05-23)

Jag har varit inblandad i fler kurser än vad som anges nedan. Jag har t.ex. varit assistent på SF1629 Differentialekvationer och transformer II, SF1662 Diskret matematik och flera andra kurser. Det omvända problemet finns också. Jag har inte varit delaktig i någon kemikurs även om det står att jag har varit assistent på en.


Courses

Chemistry for Technical Preparatory Year I (ML0023), assistant | Course web

Engineering Mathematics (ML1000), teacher | Course web

Fundamental Industrial Statistics (ML1018), examiner, course responsible | Course web

Mathematics for Technical Preparatory Year I (ML0021), assistant | Course web

Physics for Technical Preparatory Year I (ML0022), examiner, teacher, course responsible | Course web

Physics for Technical Preparatory Year II (ML0025), examiner, teacher | Course web

Programming and Numerical Tools (ML1309), examiner, teacher, course responsible | Course web

Quality Technology and Improvement (ML1609), teacher | Course web

Profile picture of Oswald Fogelklou