Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avancerad tjänstedesign

Samarbeta med en eller en grupp studenter avancerad tjänstedesign.

Om kursen

Genom en kombination av föreläsningar, övningar, handledning och litteraturstudier tillämpar studenterna sitt lärande i ett teambaserat projekt. En hörnsten i kursen är hållbar utveckling, med fokus på hur miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsprinciper kan integreras i utvecklingen av tjänstekoncept.

Om studenterna

Avancerad tjänstedesign är en 9-poängskurs inom masterprogrammet i Integrerad produktdesign, specialiserad på industridesign. Kursen riktar sig till förstaårs mastersstudenter och erbjuder en djupdykning i tjänstedesignteorier, principer, processer och metoder. I kursen deltar både svenska och internationella studenter.

Hur

Kursen ges till totalt 30-35 studenter, som bildar projektteam om fyra studenter. Dessa team utvecklar tjänstekoncept som överensstämmer med utmaningar från deltagande organisationer, och införlivar insikter om användarnas behov och upplevelser. Kontinuerlig handledning tillhandahålls av både akademiska instruktörer och professionella tjänstedesignkonsulter, vilket underlättar regelbunden feedback om designprocessen och inlärningsförloppet. Kursen mynnar ut i ett seminarium där studenterna presenterar sina slutgiltiga tjänstekoncept, visualiserade genom kortfilmer/animationer, för den utmaningsgivande organisationen.

Tidplan

Kursen hålls årligen under höstterminen, från vecka 35 till vecka 49. Organisationer som är intresserade av att lämna in utmaningsförslag bör göra det senast vecka 21

Vad krävs av uppdragsgivaren? 

Den deltagande organisationen samarbetar aktivt med lärare för att skapa en utmaning/brief som inte bara är akademiskt berikande utan också är anpassad till verkliga tillämpningar. Partnerskapet säkerställer att utmaningarna är utformade för att stimulera kritiskt tänkande och innovativa lösningar. Deltagande organisationer förväntas introducera utmaningen och tillhandahålla nödvändig bakgrundsinformation. Mitt i kursen kan de bli ombedda att svara på frågor från elever som sammanställts av lärarna. Slutligen deltar den deltagande organisationen vid kursens slutpresentation, där studenterna utvecklar sin kreativa process, forskning, analys och de insikter som ledde fram till de slutliga tjänstekoncepten. Tjänstekoncepten, som presenteras i en kortfilm/animation, förväntas svara på uppdraget, möta användarnas behov och leverera verkligt värde. Deltagande organisationer behöver också bidra, med 40 kkr, till delar av kostnaderna för externa konsulter, workshopmaterial med mera.