Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digitalisering och hållbar utveckling

​Jobbar ni med frågor där digitalisering används, eller skulle kunna användas, för att lösa problem av betydelse för hållbar utveckling? Samarbeta med ingenjörsstudenter inom IT och ta del av deras förslag till lösningar.

Om projektkursen

Kursen Digitalisering och innovation för hållbar utveckling 7,5 hp ges tredje året på civilingenjörs-­ och kandidatprogrammen i informationsteknik på KTH-Kista.

Målet är att ge studenterna teoretiska kunskaper om hållbarhetsproblem, att de ska få möta företag och forskare som arbetar med digitalisering för att utveckla lösningar inom detta område, och att de själva ska få erfarenhet av att använda sin IT-kompetens för att utveckla lösningar.

I kursen ingår ett projektarbete där studenterna tillämpar kunskap och färdigheter inom ICT från tidigare kurser på olika problem med koppling till hållbar utveckling.

Deadline för projektförslag: Vecka 48 (men ta kontakt i god tid innan dess)

Kursen ges på engelska, men många studenter talar svenska vilket innebär att en del projekt till stor del kan genomföras på svenska. Projektrapporter skrivs på engelska.

Om projektarbetet

Projektarbetet genomförs i samarbete med en extern uppdragsgivare (företag, förening, forskningsprogram, myndighet eller annan verksamhet). Uppdragsgivaren formulerar det övergripande projektförslaget, men det är studenternas uppgift att definiera och avgränsa detaljerna i projektet.

Projektet omfattar 5 högskolepoäng (drygt 3 veckors heltidsarbete per student) och görs i grupper om ca 5 studenter. Studenterna väljer projekt utifrån intresse för uppdragsgivarnas olika projektförslag.

Studenterna redovisar sina arbeten skriftligt i form av en mindre forsknings-/utredningsrapport och muntligt vid ett slutseminarium. Det förekommer också att studenterna blir inbjudna att presentera sina arbeten hos uppdragsgivaren, men detta sker i så fall utanför själva kursen.

Din roll som extern uppdragsgivare

Företag och organisationer som deltar som uppdragsgivare för projekt i kursen deltar vid två handledningstillfällen, samt är välkomna att vara med vid slutpresentationen. Deras roll är att

  • Före kursstart: formulera projektuppgiften som studenterna läser innan de väljer projekt vid kursstart
  • Första handledningstillfället: förklara mer om projektets bakgrund och mål, svara på studenternas frågor, ge tillgång till information, material, utrustning från företaget som krävs för att genomföra projektet, hjälpa till att avgränsa projektets inriktning och omfattning.
  • Andra handledningstillfället: Svara på studenternas frågor, ge återkoppling.
  • Mellan handledningstillfällen: Finnas tillgänglig för studenterna på telefon eller e-post.

Studenterna har även en handledare från KTH, som har ansvar att för att kursmålen uppfylls, handleder I rapportskrivning, hjälper till att avgränsa projektet etc.

Tidsperiod och handledning

Januari Februari Mars

V 3- v 10 Kursen genomförs

v 4 Handledning

V 6 Handledning V 10 Projekten redovisas

Vecka 48: Sista datum att lämna färdigt projektförslag

Vecka 3 - ca v. 10: Kursen genomförs under denna period
Uppdragsgivare deltar vid två handledarmöten, på KTH i Kista (Electrum). Vid behov finns också möjlighet att delta online.

  • Januari, ca vecka 4: Handledning, 45 min/grupp (exakt dag bestäms i november).
  • Februari, ca vecka 6: Handledning, 45 min/grupp (exakt dag bestäms i november).

Uppdragsgivare är välkomna att delta vid projektredovisningarna på KTH i Kista (Electrum)

Mars, vecka 10: Slutseminarium (exakt dag bestäms i november).

Löpande under projektets gång: Uppdragsgivare behöver finnas tillgänglig på mejl/online/telefon för att vid behov svara på studenternas frågor.

Projektförslag

Projektförslag från uppdragsgivare bör vara en halv-hel A4. Skriv ert projektförslag enligt nedan mall för projektbeskrivning. På så sätt får studenterna likvärdig information om alla projektförslag.

Title in English
[Write in Swedish if the project can only be performed in Swedish for some reason]

Background
[Background to briefly introduce the problem, why you as a project commissioner are interested in the problem, challenges to be solved, why it is if relevance to both ICT and sustainable development.]

Aim
[Overall description of what the students are expected to do and something about expected results. It may be a very concrete problem to be solved, or an open question to address.]

Methods
[Methods that you want the students to apply may be specified, or left to the students to decide.]

Other
[Indicate for instance if the project requires very specific skills, such as a certain programming language. Also indicate if the students will get access to certain hardware or software.]

Contact
Name, title
Company
email
phone