Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Erbjud praktik till en civilingenjörsstudent

Erbjud en student på KTH:s civilingenjörsprogram i Medieteknik en möjlighet att lära känna sin framtida yrkesroll.

Genom kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning får studenter på KTH:s civilingenjörsprogram i medieteknik under 7-8 veckor möjlighet att delta i yrkeslivet i form av en praktikbaserad kurs. Som företag erbjuds ni en möjlighet att samarbeta med en student som kan bidra med nya infallsvinklar och ny kompetens.

Studenter kan göra kursen tidigast på vårterminen i årskurs 3. För studenterna finns även möjlighet att göra praktikkursen parallellt med sitt kandidatexamensarbete, vilket innebär att praktiken görs på halvtid under hela terminen.

Varje kurstillfälle/praktik baseras på en överenskommelse om praktikprojekt, gemensamt upprättad mellan en handledare/kontaktperson på arbetsplatsen, en handledare vid KTH och studenten. 

Det är studentens ansvar att kontakta möjliga arbetsplatser och hitta en praktikplats. Programledning, lärare och forskare bistår med kontakter där det är möjligt. Arbetsplatser som vill ta emot praktikanter är välkomna att höra av sig!