Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programvarukonstruktion i projektform

Samarbeta med en eller en grupp studenter inom programvarukonstruktion.

Om projektkursen

Kontakt:

Björn Thuresson
thure@kth.se
0704-460164

Kursansvarig:
Dena Hussein

Kursen avser att via praktiskt och teoretiskt arbete introducera ’best practices’ inom programvarukonstruktion. Studenterna har föreläsningar och seminarier, men det huvudsakliga arbetet genomförs i ett projektarbete där studenterna väljer ett utvecklingsprojekt ur en katalog som sammanställs inför varje kursomgång med projektförslag från, framförallt, externa företag och organisationer. Projektarbetet genomförs i grupper om åtta studenter.

Om studenterna

Studenterna kommer huvudsakligen från civilingenjörsprogrammet i Datateknik, men även från Civilingenjör och Lärare och Öppen Ingång.

Hur går projektarbetet till?

Varje år är det ca 200-250 studenter och de fördelas mellan 25-30 projektgrupper. Varje grupp har en mentor från KTH som hjälper dem med processtöd. De gör ett antal avstämningar och kursen avslutas med en stor öppen presentation där resultaten presenteras och demonstreras, med studenter och förslagsställare närvarande.

Tidplan

November December Maj

1 november - förslag skickas in

30 november - kursstart

Handledning Slutpresentation

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Projektförslaget ska vara ett utvecklingsprojekt i lämplig omfattning. Kontakta angiven kontaktperson för att närmare diskutera vad det kan vara i det individuella fallet. Företaget/organisationens roll är att agera beställare. Vi vill att det ska vara så nära verkligheten som möjligt, minus pengarna givetvis. Det innebär att beställaren ska ställa krav och förvänta sig avrapporteringar etc och att i övrigt bistå så att projektet kan genomföras på ett effektivt sätt och nå sina mål. Resultaten tillfaller i de flesta fall beställaren, men detta kan behöva justeras i ett avtal. När det gäller rent explorativa projekt behövs det typiskt inte något avtal.