Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Innovation och produktutveckling

Arbeta tillsammans med en grupp studenter som är specialiserade på att arbeta med innovationsledning och produktutveckling.

Om projektkursen

Nu har du och ditt företag chansen att arbeta tillsammans med ett team på fyra till fem studenter i kursen Innovation och produktutveckling (22,5 hp) och kursen Utmaningsdriven innovation för hållbar utveckling (22,5) hp.

I samarbete med er testar de bärkraften och värdeskapandet i er idé/teknik och arbetar fram en affärsmodell och prototyp.

I spåret Innovationsledning och produktutveckling får studenterna arbeta med innovation och produktutveckling utifrån tre olika perspektiv;

(1) utveckla lösningar i form av produkter, tjänster och affärsplaner;

(2) lära sig att leda och organisera innovationsarbete och träna de ingående delarna i innovations och produktutvecklingsprocesser från att förstå användar- och kundbehov till att ta fram en värdeskapande lösning och

(3) lära sig ta fram innovationsstrategier dvs företagets inriktning affärsmässigt, vilken projektportfölj företaget ska ha och hur forskning och utveckling kan organiseras för innovation.

Fem projekt kommer att väljas under våren. Vill du medverka med ditt projekt? Kontakta oss gärna så snart som möjligt.

Om studenterna

Studenterna läser sitt sista år på masterspåret Innovationsledning och produktutveckling och de har sin tekniska kunskap främst inom det maskintekniska området. Studenterna kommer från civilingenjörsprogrammen Design och produktframtagning, Maskinteknik samt Farkost eller så är de nationella eller internationella mastersstudenter med bakgrund i maskinteknik.

Tidplan

April/maj Augusti September December
Projektförslag skickas in Projektstart Projektstart Slutpresentation

Skicka in era projektförslag under april/maj, men tveka inte att kontakta kursansvarig när som helst under året för att diskutera medverkan i kursen.

Hur går det till?

Studenternas uppgift är att ta fram en affärsplan för en applikation/produkt av er teknik och en för projektet lämplig prototyp (behöver inte alltid vara fysisk). De ska förstå er teknik och utveckla en applikation/produkt, förstå kundgrupper och vilket värde produkten bidrar till. Studenterna utvecklar en affärsplan och ska tex koncepttesta och interagera med potentiella kunder och användare och fördjupar sig i kundbehov. Under projektet har studenterna också fokus på sitt arbetssätt och arbetar systematiskt med projektstyrning och metoder som stöttar innovationsprocessen.

Vi har erfarenhet av att studenternas arbetssätt, utöver affär och produktresultat, också har varit värdefullt för deltagande företag att lära sig och inspireras av, b la hur studenterna arbetar med att förstå kundbehov och hur de arbetar med prototyper. Arbetssätten i kursen är inriktade på att hantera innovativa projekt genom att använda principer i design thinking att utgå från användare och kundbehov och iterativa arbetssätt inspirerade från lean startup.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Utmaningsgivare är företag/forskare/studenter som har utvecklat en ny teknik som ni vill vidareutveckla och introducera på en marknad i behov av extra förstärkning för att pusha en idé som ni inte har kapacitet eller kunskap att öppna för att samverka med en studentgrupp för att ta fram en affärsplan och en för projektet lämplig prototyp för en applikation av er teknik. Det kan också vara att ni är nyfikna på att ta del av och utveckla er innovationsprocess med hjälp av det arbetssätt studenterna använder i sin innovationsprocess.

Ni har kontinuerlig kontakt med studenterna och samverkar med dem under projektet. Studenternas arbete ingår i en kurs och är självständigt arbete men ni är studenternas uppdragsgivare. Det är en viktig förutsättning att ni har en god dialog under projektet för att nå ett bra slutresultat. Det är avgiftsfritt att medverka men ni står för kostnader under projektets genomförande såsom t ex längre resor eller prototypkostnader. Rättigheter till resultat avtalas att tillfalla uppdragsgivaren (studenter äger per se sina resultat men regleras med avtal) och det är uppskattat om lyckade resultat ges uppskattning av uppdragsgivaren.