Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fordonsdynamik del 1 och 2

Samarbeta med en eller en grupp studenter inom fordonsdynamik.

Om projektkursen

Kursen är framtagen för att låta studenterna applicera deras kunskap från tidigare kurser genom projektarbete på områden kopplade till fordonsteknik och fordonsdynamik för både väg och järnväg. Projekten i kursen är antingen knutna till ett företag eller till forskning på KTH.

Läs mer om kursen:

SD2229  och SD2230  Projektkurs i fordonsdynamik del 1 och 2, totalt 15hp

Studenterna kan i början av kursen rösta på de projekt de helst vill delta i och sedan försöker lärarna placera in dem i önskade projekt där varje projekt har 3-10 studenter beroende på projekt. De föreslagna projekten kommer antingen från industripartner eller från forskningsprojekt på KTH där tydligt behov finns för att analysera ett problem eller utveckla en teknologi.

I den första delen av projektkursen i fordonsdynamik SD2229 hinner studenterna vanligtvis med följande generella steg:

 • Benchmarking och relaterad teknologi
 • Brainstorming och idégenerering
 • Produktdefinition och analys 

I denna andra del av projektkursen i fordonsdynamik SD2230 hinner studenterna vanligtvis med följande generella steg:

 • Vidareutveckling
 • Test och validering

Detta kan dock skilja sig mellan vilken typ av projekt som studenten väljer.

Exempel på projekt från tidigare år:

 • Design av en ny CargoBike
 • Individuella elmaskiner – Analysera hjulmoment för säkerställa systemsäkerhet
 • Conditional monitoring av järnvägssystem
 • Tidsoptimal fordonsdynamikreglering genom användning av överaktuering
 • ATV tippvarningssystem
 • Dynamiskanalys av femte hjulet för tunga fordon

Om studenterna

Kursen riktar sig till studenter i slutet av sina civilingenjörs- eller Master studier där tidigare kurser och erfarenheter om fordonsdynamik, reglerteknik, mekatronik och maskinteknik är att rekommendera.

Tidplan

Juni September Oktober Januari
Projektförslag skickas in Kursstart SD2229

Slutpresentation SD2229

Kursstart SD2230

Slutpresentation SD223

Hur går projektarbetet till?

Varje projekt har 3-10 studenter beroende på projekt. Varje projekt skriver en rapport och presenterar sina resultat både i SD2229 del 1 och SD2230 del 2. Studenterna driver projekten självständigt med veckomöten med handledare och industrihandledare när det är aktuellt.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Projektförslag ska bestå i en kort presentation om vad projektet handlar om, vilka resurser som kommer ges, dvs. modeller, data, handledning. Sedan en översikt om vilka områden och kunskaper som kan vara bra att ha för att lösa projektet. Omfattning på projekt kan vara lite större och bredare än ett examensarbete.