Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Teknisk design

Samarbeta med ett studentteam inom industriell design.

Om studenterna

Studenterna är 5:e årsstudenter på civilingenjörsprogrammet Design och produktförverkligande. Deras bakgrund är maskinteknik kombinerat med industridesign och klassen består av ett 30-tal elever.

Hur 

Projektteamen är vanligtvis fyra studenter men kan utökas beroende på projektbeskrivningen. Studenterna kommer att lägga 40% av sin tid på detta projekt och de har tillgång till KTH:s lokaler som verkstäder, prototypmaskiner och projektrum för att kunna göra prototyper etc. Varje vecka har två lärare (en industridesigner och en mekanisk ingenjör) handledningsmöten med varje team. 

Det är mycket viktigt att projekten utgår från relevant problemdefiniering för aktörer på den svenska marknaden. Dessa projekt kan hjälpa till med befintliga eller kommande utvecklingsprojekt. De kan också vara mer visionära, undersöka en parallell väg eller utforska idéer i en ny riktning.

Projekten ska ha både en ingenjörsutmaning och en designutmaning. Projektet kan till exempel bestå av behovet av en helt ny prototyp med specifika karaktärer eller kontinuerlig utveckling av en befintlig produkt. 

Deltagande organisation behöver hitta en grov problemdefinition. Sedan kan en mer detaljerad definition för projektet tas fram tillsammans.

Exempel från tidigare år: 

  1. Vi behöver en ny prototyp av vår robot. Utsidan måste vara hållbar och vattentät. Låset till luckan måste kunna motstå försök till kraftfull öppning. Designutmaningen är att få utsidan av roboten att se användarvänlig ut och se till att skruvar och andra anslutningskomponenter inte är synliga. 

  1. Vi behöver kontinuerligt utveckla vår produkt för att öka separationskapaciteten, minska energiförbrukningen, förbättrad tillförlitlighet och serviceförmåga etc. Vi behöver förbättra underhållet och servicen för den önskade produkten. Ingenjörsutmaningen är att designa en ny eller förbättrad produkt. Designutmaningen är att öka förståelsen för underhålls- och serviceproceduren genom användarstudier. Ergonomisk design av produkten och, förutom krav på funktionalitet, lättanvänt perspektiv. Produkten måste tillverkas på ett kostnadseffektivt sätt.

Tidplan

Augusti November December
Projektstart Halvtidspresentation Slutpresentation

Skicka in era projektförslag under mars-maj, men tveka inte att kontakta kursansvarig när som helst under året för att diskutera medverkan i kursen.

Detaljerad tidslinje

  • Ett uppstartsmöte med projektpresentation, gärna i din lokal*, teamen förses med relevant uppstartsinformation. Detta är schemalagt den första torsdagen i september (eller följande måndag). 

  • Halvtids konceptpresentation på KTH* i början av november. 

  • Slutpresentation på KTH* i mitten av december. 

Dessutom behöver vi utpekade personer som kan hjälpa studenterna när de har frågor.  

* Zoommöte eller liknande är också ett alternativ.

Presentation av projektet 

Vi förväntar oss att studentteamen slutför flera iterationer som gradvis tar dem till sitt slutliga förslag. För slutleveransen förväntar vi oss att studenterna presenterar ett väl genomarbetat designförslag presenterat som en CAD-geometri, fysiska modeller, renderade bilder och motivering för den övergripande designen såväl som för lösningarna på detaljnivå.