Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljömanagement

Samarbeta med en eller en grupp studenter inom miljömanagement.

Om kursen

Ta tillfället i akt att presentera och diskutera hållbarhetsarbetet för ditt företag och delta med projekt för masterstudenter.

I fortsättningskursen om miljömanagement arbetar studenterna med projekt som föreslås av företag och andra organisationer.

Hur 

Projektet motsvarar ungefär en halv masteruppsats, cirka sju veckor på deltid per student. Projektgrupperna består av 2-4 studenter. Kursen är på engelska. 

Fokus i projekten varierar från frågor kring Scope 1,2,3, hållbarhetsredovisning, leverantörer, inköp, produktion, miljömanagement, sociala perspektiv, kundperspektiv etc.

Tidplan

För att skicka in projektförslag är det idealiskt i april/maj, men tveka inte att kontakta kursansvarig när som helst under året för att diskutera deltagande.  

Vad krävs av uppdragsgivare? 

Företagets ansvar är att delta i ett uppstartsmöte med studenterna i början av september, ge feedback till studenterna halvvägs, få slutrapport i oktober samt ge tillgång till nödvändig dokumentation och kontakter.

Gästföreläsningar 

Den första miljömanagementkursen pågår i mars-maj och studenterna arbetar med att analysera hållbarhetsrapporter och lär sig begrepp och verktyg. Till denna kurs bjuds gäster från industri och andra organisationer in att presentera sitt arbete och diskutera det med studenterna.

Läs mer om kursen här: AL2160