Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Gästföreläsning och studiebesök

Delta som gästföreläsare i utbildningen eller anordna ett studiebesök.

I många av KTH:s kurser och program finns det möjlighet att gästföreläsa eller ordna ett studiebesök.

Kontakta oss för mer information om att gästföreläsa eller anordna ett studiebesök, naringslivssamverkan@kth.se .

Kvinna i föreläsningssal.