Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bidra med projekt i utbildningen

Bidra med verkliga utmaningar i utbildningen och få tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar.

I många av KTH:s kurser har företag och organisationer möjlighet att inkomma med projektförslag eller bidra med gästföreläsningar. Projektuppdragen utförs av studenter, enskilt eller i grupp, under en eller ett par veckors tid.

Urval av kurser där ni kan inkomma med projektförslag

Fordonsdynamik del 1 och 2

Programvarukonstruktion i projektform

Innovation och produktutveckling

Avancerad tjänstedesign

Digitalisering och hållbar utveckling

Miljömanagement

Teknisk design

Fler sätt att bidra i utbildningen

Gästföreläsningar och studiebesök

I många av KTH:s utbildningsprogram finns det möjlighet att gästföreläsa eller anordna ett studiebesök. Kontakta oss om ni vill veta mer, naringslivssamverkan@kth.se .

Erbjud praktik till en civilingenjörsstudent

Erbjud en student på KTH:s civilingenjörsprogram i Medieteknik en möjlighet att delta i yrkeslivet i form av en praktikbaserad kurs.

Tidigare genomförda studentuppdrag

Ta del av studentuppdrag som genomförts på Scania och Dynapac i kursen Teknisk design .