Till innehåll på sidan

Institutionen för Teknisk Mekanik

Farkostteknik och solidmekanik

Forskningsområden

Flygteknik

Vägfordon

Hållfasthetslära

Konceptuell fordonsdesign

Lättkonstruktion

Marina system

Spårfordon

Rymdteknik

Strömningsmekanik och Teknisk akustik
Forskningsområden

Biomekanik

Flödesstabilitet och turbulens

Ljud och vibrationer

Strömning i komplexa medier, fler-fasströmning och flöden med kemiska reaktioner

Tillämpad strömningsmekanik

Kalender

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Teknisk mekanik
Senast ändrad: 2021-02-17