Tenta, ommästarprov, extralabb och munta

Teoritentan är nu rättad och resultaten inmatade i Rapp. Tentorna finns för uthämtning i CSCs reception, som under helgerna har speciella öppettider. Tentaresultatet var bra: av 185 tentander fick 17 betyg C, 19 betyg D, 113 betyg E, 20 betyg Fx och 16 betyg F. Den som fått Fx (11 eller 12 poäng) får chans att komplettera. Instruktioner lämnar per e-post. Här är tentalydelsen och lösningarna.

För den som missat något mästarprov finns ommästarprovsuppgifter upplagda på mästarprovskatalogen. Där finns också en C-uppgift för mästarprov 1 för den som har betyg E eller D och vill höja till C. Sista inlämningsdag är 4 januari 2016 och muntliga redovisningarna är 7-8 januari.

Den som fått godkänt på tentan får möjlighet att höja tentabetyget till B eller A genom att redovisa extralabben till labb 4 på redovisningstiden den 8 januari 2016 kl 13-16 i Spelhallen. I mån av tid kan också övriga labbar redovisas då. Ingen anmälan.

Den som fram till och med ommästarproven och extralabben fått minst betyg C på minst två av kursens tre betygsatta moment och minst betyg E på det tredje kan munta upp sitt betyg. Muntorna är 14-15 januari 2016 och bokning görs på kurswebben mellan 4 och 9 januari 2016. Vid bokningen talar man om vilket betyg man satsar på vid muntan. Kursböckerna är tillåtna hjälpmedel vid muntan.