Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2012 Show in My Schedule
Mon 27 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: D3
Tue 28 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: B2
Wed 29 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: D2
Week 36 2012 Show in My Schedule
Mon 3 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: D3
Tue 4 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: M3
Thu 6 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2012, 50254
Seminar
Location: L31, L41
Fri 7 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: D2
Week 37 2012 Show in My Schedule
Tue 11 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: V2
Wed 12 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: E3
Fri 14 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: D3
Week 38 2012 Show in My Schedule
Mon 17 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: B2
Mon 17 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: H1
Mon 17 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: H1
Tue 18 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: V2
Week 39 2012 Show in My Schedule
Mon 24 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2012, 50254
Seminar
Location: Q33, Q34
Tue 25 sep 09:00-11:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: V2
Wed 26 sep 13:00-15:00 [Titel saknas]
HT 2012, 50254
Location: D3
Fri 28 sep 13:00-15:00 [Titel saknas]
HT 2012, 50254
Location: B2
Week 40 2012 Show in My Schedule
Mon 1 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2012, 50254
Seminar
Location: D34, E53
Tue 2 oct 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: M3
Thu 4 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: B1
Fri 5 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: H1
Week 41 2012 Show in My Schedule
Mon 8 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: Q26, Q34
Wed 10 oct 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Week 45 2012 Show in My Schedule
Fri 9 nov 10:00-17:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: B1
Note: Extrainsatt aktivitet
Week 49 2012 Show in My Schedule
Thu 6 dec 08:00-13:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: F1
Thu 6 dec 13:00-20:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: F1
Fri 7 dec 09:00-18:00 Föreläsning
HT 2012, 50254
Lecture
Location: F1
Note: DM1578 13-16 Slutpresentation
Feedback News