News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

April 2020
Event Omtenta, 15 April 2020 08:00
Changed by scheduling staff 3 April 2020
Show more similar (5)
Event Omtenta, 13 January 2020 08:00
Changed by scheduling staff 13 December 2019
Event Omtenta, 16 December 2019 08:00
Changed by scheduling staff 4 December 2019
Event Tentamen, 21 October 2019 08:00
Changed by scheduling staff 3 October 2019
Event Omtenta, 16 April 2019 08:00
Changed by scheduling staff 7 May at 12:47
Event Omtenta, 22 October 2018 08:00
Changed by scheduling staff 8 October 2018
May 2018
Event Omtenta, 11 January 2019 08:00
Changed by scheduling staff 15 May 2018
Show more similar (1)
Event Omtenta, 17 December 2018 08:00
Changed by scheduling staff 15 May 2018
March 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
commented 25 January 2018

Gäller detta del 2 av kursen?

Scheduling staff edited 22 March 2018

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

Scheduling staff edited 16 November 2020

['CMEDT_3', 'CLGYM_MAFYTIKT_2', 'CTFYS_2', 'CLGYM_TIKMAFY_2', 'CMEDT_23']

Scheduling staff edited 7 May at 11:17

['CLGYM_TIKTTFYS_2', 'CTFYS_2MEDT_3', 'CLGYM_MAFY_2', 'CMEDLGYM_TIKT_32']

 
December 2017
Event Omtenta, 8 January 2018 08:00
Changed by scheduling staff 7 May at 10:33
Show more similar (1)
Event Omtenta, 18 December 2017 08:00
Changed by scheduling staff 7 May at 10:32
April 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
commented 1 February 2017

Hej,

Vilken del gäller detta omtentamen  for SF1629? Del 1 eller 2?

Assistant commented 1 February 2017

Jag är nästan säker på att det är del två.

Scheduling staff edited 28 March 2017

V12, V21, V32, V33, V34, V35

Scheduling staff edited 7 April 2017

V12, V21, V32, V33, V34, V3518d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6

Scheduling staff edited 29 May 2020

['CMEDT_3', 'CLGYM_MAFY_3', 'CTFYS_2MEDT_3', 'CLGYM_TIKT_3', 'CTFYS_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['CLGYM_MAFY_3', 'CMEDTFYS_2', 'CLGYM_TIKT_3', 'CLGYM_TIKTMAFY_3', 'CTFYS_2MEDT_3']

Scheduling staff edited 7 May at 10:01

['CTFYS_2', 'CMEDT_3', 'CLGYM_TIKT_3', 'CLGYM_MAFY_3', 'CMEDT_3']

 
December 2016
Event Omtenta, 19 December 2016 08:00
Changed by scheduling staff 7 May at 09:30
Show more similar (1)
Event Tentamen, 29 January 2016 08:00
Changed by scheduling staff 19 January 2016
January 2016
under General

Kristian Bjerklöv created page 28 July 2015

Teacher Kristian Bjerklöv changed the permissions 11 January 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.

Teacher Kristian Bjerklöv changed the permissions 11 January 2016

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Kristian Bjerklöv Moved page from HT 2015 CMEDT3 m.fl. 11 January 2016

Teacher Maria Saprykina changed the permissions 13 December 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 
December 2015
Event Omtenta, 7 January 2016 08:00
Changed by scheduling staff 16 December 2015
Show more similar (1)
Event Omtenta, 15 March 2016 08:00
Changed by scheduling staff 16 November 2015
April 2015
Scheduling staff created event 2 September 2014

changed the permissions 31 October 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 9 December 2014

[u'CTFYS_2']

Scheduling staff edited 10 December 2014

[u'CLGYM_MAFY_3', u'CTFYS_2']

Scheduling staff edited 10 December 2014

[u'CLGYM_MAFY_3', u'CLGYM_TIKT_3', u'CTFYS_2']

Scheduling staff edited 25 March 2015

L21, L22, L31, L41, L42, L43, L44, L51, L52, V22

Malin Thunholm removed his/her comment
 
Feedback News