Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Differential Equations and Transforms II

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Denna kurs är nedlagd och ersatt med kursen SF1683

---

Välkommen till kursen Differentialekvationer och Transformer II (SF1629) HT16!

Komplettering till tentamen i del 2 kommer att ges
på tisdag 8 maj kl. 9:00-10:00.
i rum 3418 på Institutionen för Matematik.
Vi träffas kl. 8:50 på plan 5 på Inst. för Matem.
(no får komma in i byggnaden där det är öppet och vänta på mig,
ingången ligget under klocktornet). Kom i tid!

Det blir en skrivning med 2 problem i samma svårighetsgrad
som de första uppgifterna på tentamen.

Losningsförslag till tentamen 2018.04.04

_______________________________________________________________________________

Lösningen till tentamen 2018-01-08

Lösningen till tentamen 2017-12-08

Här är lösningen till tentamen 23 okt. 2017

Tentamen består av sex uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De fyra första uppgifterna utgör del A, och behandlar baskunskaper. De två sista uppgifterna (del B av tentamen) är något mer avancerade. En indikation på svårighetsgraden av uppgifter ges av extentorna för kursen SF1629.

Preliminära betygsgränser:

BetygABCDEFx
Totalpoäng 21 19 16 13 11 10

---------------------------------------------------

Lösningsförslag till tentamen 11 apr. 2017.

--------------------------------------------------

Lösningsförslag till tentamen 10 jan.2017.

Lappskrivningarna ligger på Studentexpeditionen som är öppen 12.00-15.00 på vardagar.

Mer detaljerad läsanvisning, del 2.

----------------------------------------------------------------------------------------

Lösningar till tentamen 19 december 2016.

Lösningar till tentamen 24 okt. 2016, samt

Tentamensuppgifter (med de gällande betygsgränserna)

Tänk på att man behöver logga in för att all information ska bli synlig.

Kontakta utbildningsadministratören (se Utbildningsadministartör till vänster) om du har frågor som rör kursregistrering eller problem med anmälan till tentamen.

 

Teachers