Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontinuerlig uppföljning och kvalitetsdialog

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Information om uppföljning 2023

Under 2023 kommer fakultetsförnyelse- och fakultetsutvecklingsplanerna samt implementeringen av skolornas handlingsplaner med anledning av genomförd RAE att följas upp. När det gäller uppföljning av utbildning, pågår en genomlysning av kvalitetssystemet för utbildning och ett reviderat kvalitetssystem ska börja implementeras under året. Visst förberedelsearbete kommer att göras och rapporteras i höst.

Mer information kommer att läggas upp om tidsplaner och vad som ska rapporteras in och hur när det gäller utbildning.

När det gäller mallar, dataunderlag och det skolorna ska lämna in när det gäller uppföljningen av fakultetsförnyelse- och fakultetsutvecklingsplanerna samt implementeringen av skolornas RAE-handlingsplaner, finns information under fliken Uppföljning Vt 2023 i vänstermarginalen. Deadline för skolorna att publicera sina fakultetsförnyelse- och fakultetsutvecklingsplaner samt uppföljningen av RAE-handlingsplanen är den 5 april 2023. 


Har du frågor är du välkommen att kontakta kvalitetssamordnarna på: kvalitetssamordning@kth.se.