17 maj 2017

Storträffen 17 maj 2017

Prioriterade områden för kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete och utbildningsutveckling för utbildningar vid KTH togs fram vid storträffen 16 november 2016. Alla deltagare fick anmäla intresse för två prioriterade frågor. I januari 2017 skapades tio arbetsgrupper, ledda huvudsakligen av grundutbildningsansvariga, se presentation från GA-mötet 25 januari 2017

Alla deltagare vid storträffen fick möjlighet att svara på en kort enkät. Här är en sammanställning av svaren från enkäten.

Feedback News