15 november 2018

Höstens storträff hölls den 15 november 2018, kl 13:00-16:30 i sal U31.

Bordssamtal i U31 Bordssamtal utanför U31
Prodekanus leder storträffen Mingel under storträffen
Avslutande gruppvis sammanfattning

Bilderna som visades under storträffen.

Rapporter från borden finns på sidan om popuppgrupper och under respektive aktiv priugrupp.

Vid storträffen 15 november 2018 presenterades utbildningsutskottets återkoppling till PriU-gruppernas arbete 2018.

Tidsschema

12.45-13.00 Fika
13.00-13.20 Prodekanus hälsar välkomna. Aktuella frågor. Utbildningsutskottets återkoppling.
13.20-13.30 Bordsledare pitchar sina bord
13.40-14.05 Första bordsrundan
14.10-14.35 Andra bordsrundan
14.35-14.45 Fika
14.45-15.10 Tredje bordsrundan
15.15-15.45 Fjärde bordsrundan
15.50-16.30 Återsamling

Feedback News