16 november 2017

Storträffen 16 november 2017 kl 13-16

Sal U31 i nya Undervisningshuset.

12.00-12.30 Guidad visning av U-huset! Sara Eriksson, projektledare, tar oss runt i konsten och arkitekturen.
12.30-13.00 lunch för förhandsanmälda
13.00-13.45 Prodekanus Per Berglund inleder och ger återkoppling från utskottet på arbetet med prioriterade frågor för utbildningen 2017
                    presentationsbilder fullständiga återkopplingsdokumentet
13.45-15.15 Rundabordssamtal med dom prioriterade frågorna, fyra rundor om 20 minuter
15.15-16.00 Bordsledarna sammanfattar 

Feedback News