Page overview

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
Storträff Nov 2017 Frågor för DigitaliseringsgruppenLogged in users2019-02-15
Storträff 31 maj 2018Logged in users2019-07-19
Möte: Storträffen 15 Nov 2018Logged in users2019-07-19
Storträff 17 Maj 2019Logged in users2019-08-16
Arbetsliv och samverkanLogged in users2022-02-25
Möte 1: Fredag 9/2 13-17 2018Logged in users2018-05-31
(Alternativa) bedömnings- och examinationsmetoderLogged in users2021-05-14
Möte 2: Måndag 19/3, 13-15 2018Logged in users2019-01-31
Möte 3: Fredag 27 april, 10-12 2018Logged in users2019-01-31
DigitaliseringLogged in users2021-04-20
Möte 4 Måndag den 28/5 10-12, Biblioteket Lindstedsv 3Logged in users2018-09-11
Möte 6 Måndag den 10/9 10-12, 2018 BiblioteketLogged in users2019-04-02
Education for sustainable developmentLogged in users2022-02-25
Möte Måndag 1/10 13-15 2018 Hjärne, BiblioteketLogged in users2019-04-02
Framtidens lärandemiljöerLogged in users2022-05-20
Information för befintliga programstudenterLogged in users2019-11-20
InternationaliseringLogged in users2021-05-27
Möte 2017-02-15Logged in users2017-03-22
Möte: Måndag 30/1 2019, 10.00 -11.30 DigiExamLogged in users2019-01-30
Möte: Måndag 4/3 2019, 13:00-15:00Logged in users2019-04-02
JML - Jämställdhet, Mångfald och Lika villkorLogged in users2022-03-04
Verksamhet 2017-2021Logged in users2022-02-25
Öppet utbildningsforum (fd öppna nätverksträffar)Logged in users2021-12-16
2017-03-29 Tema: KTH specifika regler, policys, gällande dokument avseende JML-frågorLogged in users2021-11-19
2017-05-17 Tema: JML i kursenkäter och kursanalys, samt HP-kurs för JMLLogged in users2021-11-19
2017-11-16 StorträffLogged in users2020-10-28
2017-2018Logged in users2020-10-29
2018 Sammanfattning av gruppens aktiviteter under vårterminen 2018Logged in users2021-11-19
2018-02-15 Mötesanteckningar PriU InternationaliseringLogged in users2020-10-28
2018-03-12 Tema: JML i kursutvärderingar och HP-kurs för JMLLogged in users2021-11-19
2018-04-12 Tema: Webbaserad utbildning inom JML för assistenter.Logged in users2021-11-19
2018-04-18 Mötesanteckningar PriU InternationaliseringLogged in users2020-10-28
2018-05-02 Mötesanteckningar PriU InternationaliseringLogged in users2020-10-28
2018-05-07 Tema: Organisering för jämställdhetsintegrering av grundutbildningen, samt JML i PROSAMLogged in users2021-11-19
2018-10-25 Tema: JML-perspektivet i mallen för programanlyserLogged in users2021-11-19
2018-11-15 Återkoppling från UULogged in users2020-10-28
2019-11-21 StorträffenLogged in users2020-10-28
2019. Se PriU-gruppsmötena för Hållbar utvecklingLogged in users2021-11-19
2020-05-12 StorträffenLogged in users2020-10-28
2020-06-08 Tema: JIKTH – KTH:s plan för jämställdhetsintegreringLogged in users2021-11-19
2020-11-24 Tema: Kunskap och medvetenhetLogged in users2021-11-19
2021-04-13 Tema: Breddad rekrytering/breddat deltagandeLogged in users2021-11-19
2021-04-27 Tema: ProgramanalyserLogged in users2021-11-19
2021-11-17 Topic: Imagine education in 2040Logged in users2021-11-19
2021-12-07 Tema: Normkritisk reflektion som metod för lärandeLogged in users2021-11-19
Aktiva prioriterade frågor (PriU-grupper)Everyone2021-01-12
Breddad rekrytering och breddat deltagandeLogged in users2022-04-26
Dokument och läsningLogged in users2021-01-18
Följeforskning av KTH:s arenor och nätverkEveryone2021-12-10
Förslag till text om arbetslivsanknytning i utvecklingsplanenLogged in users2017-05-02
God praxis och goda exempelMembers2017-05-09
Goda exempelLogged in users2017-05-17
Grupp 1: Koppling mellan examensmål, program och kursLogged in users2017-03-23
Hållbar utveckling (old version)Logged in users2018-05-09
Möte 2 maj 2018Members2018-05-04
MötesanteckningarLogged in users2017-03-23
Mötesanteckningar 20170308 - Arbetslivets perspektivMembers2018-02-06
Storträff 2017-05-17 arbetslivets perspektivLogged in users2020-10-29
Storträff 2017-05-17 ForskningsanknytningLogged in users2020-10-29
Storträff 2017-11-06 ArbetslivsanknytningLogged in users2018-04-09
Storträff 2017-11-06 ForskningsanknytningMembers2018-04-10
Storträff 31 maj 2018 Forsknings- och arbetslivsanknytningLogged in users2018-09-13
Storträffar mötesanteckningarLogged in users2021-04-20
Storträffen 2018-11-15Logged in users2018-11-21
Studentinflytande, diskussion 2018-03-15Logged in users2018-04-09
Teman på Storträffen 12 maj 2020Logged in users2020-10-02
Träffar 2017 -2018Logged in users2021-04-20
Träffar 2019Logged in users2021-04-20
Teman på Storträffen 17 maj 2019Logged in users2019-11-23
Grupper på Storträffen 15 november 2018Logged in users2019-05-14
Teman på Storträffen 21 november 2019Logged in users2020-05-09
Grupper på Storträffen 31 maj 2018Logged in users2019-05-14
Kvalitet och omvärldsanalysLogged in users2018-04-09
Träffar 2018/2019Logged in users2019-09-19
Utvärdering av storträffen 21 november 2019Logged in users2020-05-09
Vilande prioriterade frågorLogged in users2018-04-13
Genomförda storträffarEveryone2019-09-27
16 november 2016Everyone2018-04-13
17 maj 2017Everyone2018-04-13
16 november 2017Everyone2018-04-13
31 maj 2018Everyone2018-06-13
15 november 2018Everyone2020-06-27
12 maj 2020Everyone2021-01-15
Högskolepedagogisk utbildning och programkonferenserLogged in users2021-05-31
MåluppfyllelseLogged in users2018-04-09
Storträffen 2019-05-17Logged in users2019-09-19
Hur frigör vi tid?Logged in users2018-04-09
Möte 2017-03-10Logged in users2017-03-20
Träffar 2019/2020Logged in users2021-02-11
ForskarutbildningLogged in users2018-04-13
Möte 2017-03-21Logged in users2017-03-22
Möte Fredag 12/4 13-14 2019 Rinman, BiblioteketLogged in users2019-05-17
Träffar 2020/2021Logged in users2022-02-11
17 maj 2019Logged in users2019-11-02
Möte 2017-04-05Logged in users2017-04-07
Möte Fredag 10/5 10-12 2019 Biblioteket, LindstedtsvägenLogged in users2019-05-17
PA-träff 2017-12-12Logged in users2018-02-26
Träffar 2021/2022Logged in users2022-04-25
21 november 2019Logged in users2020-06-27
Möte 2018-02-05Logged in users2018-03-20
Hur arrangerar man en bra programkonferens?Logged in users2018-09-13
Mekanismer för uppföljning, åtgärder och återkopplingLogged in users2018-05-24
Lärares färdigheterLogged in users2020-01-03
25 juni 2020Logged in users2020-07-03
Studentens perspektiv och inflytandeLogged in users2021-09-30
3 december 2020Logged in users2021-05-20
"MediaSpace" - en fysisk mötesplats och laborativ miljö för design och produktion av digitalt material för utbildning, information, och kommunikationLogged in users2019-11-20
27 maj 2021Logged in users2021-11-30
Prova på hybridundervisning 2020Logged in users2022-02-11
30 november 2021Logged in users2021-12-07
23 maj 2022Logged in users2022-05-25
Motsvarandebedömning av reell kompetensLogged in users2017-03-21

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News