Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Genomförda storträffar

Sedan november 2016 hålls varje termin en storträff som tar upp prioriterade frågor för KTH:s utbildning och dit vicerektor för utbildning (tidigare fakultetens prodekanus) bjuder in alla ledare för utbildningen på hela KTH, såsom GA (grundutbildningsansvariga), PA (programansvariga), UA (utbildningsadministrativt ansvariga), PU (pedagogiska utvecklare), SR (studierektorer), UU (utbildningsutskottet), THS (studentkåren) samt deltagare från gemensamma verksamhetsstödet och institutionen för lärande. All intresserad personal och intresserade studenter är också välkomna.

I menyn till vänster finns dokumentation av alla genomförda storträffar.