Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Aktiva prioriterade frågor (PriU-grupper)

Under denna sida hittar du alla just nu aktiva arbetsgrupper för prioriterade frågor. På varje arbetsgrupps sida kan du få information om vem som leder gruppen och vad gruppen arbetar med. Kontakta gruppledaren om du vill gå med i arbetsgruppen.

Administrator Viggo Kann created page 13 April 2018