Till innehåll på sidan

KTH samarbetar med Världsbanken

– stöd till länder gällande energitillgång och planer för klimatåtgärder

Figur: Global Electrification Platform, provresultat för Etiopien
Figur: Global Electrification Platform, provresultat för Etiopien.
Publicerad 2022-05-06

Ett nytt samarbete mellan KTH Climate Action Centre, KTH:s enhet för Energisystem och Världsbanken ska stödja länder som arbetar med Världsbanken för att anpassa elektrifieringsmålen till klimatagendan.

Att uppnå mål 7.1 för hållbar utveckling, för att därmed säkerställa allmän tillgång till prisvärda, tillförlitliga och moderna energitjänster, är grundläggande för att förbättra människors försörjning. Ändå saknar omkring 750 miljoner människor idag fortfarande tillgång till el. För att överbrygga denna klyfta har KTH arbetat tillsammans med Världsbanken för att utveckla Global Electrification Platform (GEP), en onlineplattform som ger möjlighet att nå full elförsörjning i 58 länder. GEP och modellen bakom den – Open Source Spatial Electrification Tool (OnSSET) – är troligen de mest använda elektrifieringsverktygen i världen.

Inom en ny satsning från KTH Climate Action Centre, KTH:s enhet för Energisystem och Världsbanken kommer forskare att bedöma hur olika vägar för att skapa allmän elförsörjning kan resultera i utsläpp av växthusgaser, och infoga den informationen i GEP-plattformen. Detta kommer att stödja länder som samarbetar med Världsbanken i att anpassa elektrifieringsmålen till klimatagendan. Det öppnat också nya möjligheter att se hur klimatfinansiering kan bidra till den utmaning som elförsörjningen utgör.

´Least-cost electrification plans are fundamental to country engagements at the World Bank, and the GEP has dramatically changed how we develop our plans. However, our current efforts are ignorant of the climate effects, which is a problem. While balancing climate concerns with economic development is a constant struggle, these new tools will allow us to be better informed and make climate-compatible decisions.´ Benjamin P. Stewart, Senior Geographer and lead of the Global Operational Support Team at the World Bank

Projektkontakter

Länkar:

Global Electrification Platform (GEP): electrifynow.energydata.info

El för närmare 1 miljard människor (som ännu saknar det)