Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2014-2015

Matematik

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2713 Analysens grunder 7.5 hp    
SF2717 Matematik fördjupning för lärare 6 hp   CLGYM4
SF2718 Matematik för kemister 6 hp CLGYM4  
CLGYM5  
CLGYM4  
SF2720 Kaotiska dynamiska system 7.5 hp    
SF2721 Topologi 7.5 hp    
SF2722 Differentialgeometri 7.5 hp    
SF2723 Valda ämnen i matematik III 7.5 hp    
SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7.5 hp    
SF2729 Grupper och ringar 7.5 hp      
SF2730 Valda ämnen i matematik V 7.5 hp      
SF2732 Galoisteori 7.5 hp    
SF2736 Diskret matematik 7.5 hp      
SF2737 Kommutativ algebra och algebraisk geometri 7.5 hp    
SF2741 Enumerativ kombinatorik 7.5 hp    
SF2743 Avancerad reell analys I 7.5 hp    
SF2744 Avancerad reell analys II 7.5 hp    

Matematisk statistik

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2701 Finansiell matematik grundkurs 7.5 hp    
SF2938 Seminariekurs i matematisk statistik I 4 hp  
SF2939 Seminariekurs i matematisk statistik II 4 hp  
SF2940 Sannolikhetsteori 7.5 hp    
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7.5 hp    
SF2943 Tidsserieanalys 7.5 hp    
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7.5 hp      
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7.5 hp    
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6 hp      
SF2972 Spelteori 7.5 hp      
SF2975 Finansiella derivat 7.5 hp      
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7.5 hp      

Numerisk analys

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7.5 hp    
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7.5 hp    
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7.5 hp    
SF2523 Problem inom beräkningsvetenskaper 3 hp    
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7.5 hp      
SF2561 Finita elementmetoden 7.5 hp    
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt-vetenskapliga beräkningar 7.5 hp    
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6 hp    
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7.5 hp    
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7.5 hp    

Optimeringslära och systemteori

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7.5 hp      
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7.5 hp    
SF2832 Matematisk systemteori 7.5 hp      
SF2842 Geometrisk styrteori 7.5 hp      
SF2852 Optimal styrteori 7.5 hp    
SF2863 Systemteknik 7.5 hp