Till innehåll på sidan

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2015-2016

Matematik

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2704 Valda ämnen i matematik I 7.5 hp    
SF2705 Fourieranalys 7.5 hp    
SF2713 Analysens grunder 7.5 hp    
SF2716 Topics in Combinatorics (Valda ämnen i matematik II) 7.5 hp  
SF2717 Matematik fördjupning för lärare 6 hp   CLGYM4
SF2718 Matematik för kemister 6 hp   CLGYM4
  CLGYM4
SF2719 Matematikens historia 6 hp CLGYM5  
SF2729 Grupper och ringar 7.5 hp   CTFYS3  
SF2735 Homologisk algebra och algebraisk topologi 7.5 hp    
SF2736 Diskret matematik 7.5 hp      
SF2740 Grafteori 7.5 hp TMAKM1  
SF2743 Avancerad reell analys I 7.5 hp    

Det ges också kurser i matematik på avancerad nivå på Stockholms Universitet. HT15: MM8008 Partiella Differentialekvationer, MM8036 Typteori; VT16: MM8002 Topologi, MM8012 Talteori, MM8021 Representationsteori för ändliga grupper, MM8026 Beräkningsbarhet och konstruktiv matematik. Mer info finns här

Matematisk statistik

Numerisk analys

Optimeringslära och systemteori

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7.5 hp      
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7.5 hp    
SF2832 Matematisk systemteori 7.5 hp      
SF2842 Geometrisk styrteori 7.5 hp      
SF2852 Optimal styrteori 7.5 hp    
SF2863 Systemteknik 7.5 hp      
SF2866 Tillämpad systemteknik 7.5 hp      
SF2868 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1 7.5 hp      
Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2016-09-16