Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser på avancerad nivå, läsåret 2016-2017

Matematik

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2717 Matematik, fördjupning 6 hp   CLGYM4
  CLGYM4
  CLGYM4
  CLGYM4
SF2718 Matematik för kemister 6 hp   CLGYM4
  CLGYM4
SF2719 Matematikens historia 6 hp CLGYM5  
CLGYM5  
CLGYM5  
CLGYM5  
SF2720 Kaotiska dynamiska system 7.5 hp TMAKM  
SF2722 Differentialgeometri 7.5 hp   TMAKM
SF2724 Matematisk fysik (Valda ämnen i matematik IV) 7.5 hp   TMAKM
SF2741 Enumerativ kombinatorik 7.5 hp TMAKM  
SF2743 Avancerad reell analys I 7.5 hp TMAKM  

Det ges också kurser i matematik på avancerad nivå på Stockholms Universitet.

 • Höstterminen 2016
  • MM8019 Algebraisk geometri och kommutativ algebra
  • MM7020 Matematisk kommunikation
  • Valda ämnen i matematik (ämne: kategoriteori)
 • Vårterminen 2017
  • MM8309 Avancerad reell analys II
  • MM8005 Galoisteori
  • MM8002 Topologi

Matematisk statistik

Numerisk analys

Optimeringslära och systemteori

Kurskod Kursnamn Poäng Period
 1   2   3   4 
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7.5 hp      
SF2822 Tillämpad icke­linjär optimering 7.5 hp    
SF2832 Matematisk system­teori 7.5 hp      
SF2842 Geometrisk styrteori 7.5 hp      
SF2852 Optimal styrteori 7.5 hp    
SF2863 Systemteknik 7.5 hp      
SF2866 Tillämpad system­teknik 7.5 hp    
SF2868 Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1 7.5 hp