Till innehåll på sidan

Ny bok: Niklas Möller, Sven Ove Hansson, Jan-Erik Holmberg och Carl Rollenhagen, Handbook of Safety

Publicerad 2018-03-19

Ny bok: Niklas Möller, Sven Ove Hansson, Jan-Erik Holmberg och Carl Rollenhagen, Handbook of Safety Principles, Wiley 2018.

Detta är den första handboken i sitt slag. Den presenterar grundligt de mera betydande säkerhetsprinciper som används i praktiken. Den har redigerats av fyra av filosofiavdelningens medarbetare. Utöver deras gemensamma inledande texter har Holmberg skrivit kapitel om djupförsvar och om kvantitativ riskanalys och Rollenhagen om säkerhetsbarriärer (med Lars Harms-Ringdahl) och om säkerhetskultur (med Teemu Reiman). Hansson har skrivit kapitlen om säkerhetsfaktorer och säkerhetsmarginaler (med Neelke Doorn), om försiktighetsprincipen samt om ALARA, bästa tillgängliga teknik och substitutionsprincipen.

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2018-03-19