Till innehåll på sidan

“Revising Probabilities and Full Beliefs”

Publicerad 2020-09-16

Ny artikel: Sven Ove Hansson, “Revising Probabilities and Full Beliefs” , Journal of Philosophical Logic, 49(5): 1005-1039, 2020. Artikeln presenterar ett nytt sätt att göra reda för både sannolikheter och icke-probabilistiska övertygelser i en och samma formella modell. Infinitesimala sannolikheter används för att representera utsagor som för tillfället inte betraktas som seriösa möjligheter men som senare kan komma att betraktas som sådana på grund av ny information. 

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2020-09-16