Till innehåll på sidan

Garantiplats till Teknisk kemi vid Mittuniversitetet

Din garantiplats gäller också till vår gemensamma utbildning med Mittuniversitetet inom Teknisk kemi. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka.

Du som har gått Tekniskt basår, 60 fup, eller Tekniskt basår, 30 fup termin 2, vid KTH har en möjlig garantiplats på civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi, Mittuniversitetet – KTH (TTKKA) , om alla kurser är avklarade.

Du läser år 1-3 på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall och ditt masterprogram år 4-5 här på KTH. Mittuniversitets antagningsordning gäller för årkurs 1-3. KTH:s antagningsordning gäller för årkurs 4-5.

Anmälan görs på antagning.se  och anmälningskoden för höstterminen 2021 är MIU-G2541. Du behöver också anmäla intresse i formuläret för garantiplats genom att bekräfta i formuläret att du vill nyttja din garantiplats till utbildningen.

Formulär för garantiplats hittar du här

  • Garantiplats på Mittuniversitet gäller endast till civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi, Mittuniversitetet – KTH.
  • Garantiplatsen gäller vid ett tillfälle, som kan nyttjas de två efterföljande höstterminerna efter påbörjad basårsutbildning.
  • Garantiplatsen är förverkad när du utnyttjat den och registrerats på sökt utbildning.
  • Platsgarantin gäller för dig som läst och är godkänd, senast sista kompletteringsdag, på samtliga kurser inom Tekniskt basår 60 fup eller Tekniskt basår termin 2, 30 fup vid KTH.
  • Villkorad behörighet tillämpas inte för garantiplatserna.
  • Om antalet platsgarantisökande till Teknisk kemi, Mittuniversitetet – KTH är fler än antalet garantiplatser, kommer ett urval att göras. Se urvalskriterier nedan.

För att åberopa platsgarantin ska du göra anmälan via antagning.se  samt fylla i det formulär på KTH:s webb i enlighet med de instruktioner som finns på www.antagning.se respektive på KTHs webb.

Sent inkommen anmälan och/eller uteblivet formulär om åberopande av platsgaranti hanteras enligt Mittuniversitetets regler för sen anmälan, det vill säga att du som behörig basårsstudent rangordnas likadant som övriga behöriga sökande i datumordning och kan antas i mån av plats.

Fördelning av garantiplatser och urvalskriterier

Om antalet platsgarantisökande till civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi, Mittuniversitetet – KTH är fler än antalet garantiplatser fördelas först antalet garantiplatser mellan två urvalsgrupper. Urvalsgrupp 1 är platsgarantisökande från Basår/behörighetsgivande utbildning, 60 fup eller Tekniskt baspaket BE, 15 fup vid Mittuniversitetet. Urvalsgrupp 2 är platsgarantisökande från Tekniskt basår 60 fup eller Tekniskt basår, termin 2, 30 fup vid KTH.

Garantiplatserna fördelas på de två urvalsgrupperna enligt följande principer.

  1. Om antalet platsgarantisökande överstiger hälften av antalet garantiplatser endast för en av urvalsgrupperna så görs ett urval i den gruppen. I den andra urvalsgruppen erbjuds samtliga platsgarantisökande garantiplats.
  2. Om antalet platsgarantisökande överstiger hälften av antalet garantiplatser i båda urvalsgrupperna så fördelas garantiplatserna jämnt mellan de båda grupperna, och ett urval görs i båda grupperna.

I de fall det är ett udda antal garantiplatser till programmet så fördelas garantiplatserna så att det blir en garantiplats mer i urvalsgrupp 1 än i urvalsgrupp 2.

Urvalskriterier för platsgarantisökande från KTH (urvalsgrupp 2)

Urval görs i första hand baserat på medelbetyget på de två sista kurserna: Matematik för basår II och Fysik för basår II. I andra hand görs urvalet baserat på lottning.