Undervisningen är mer variationsrik än på många andra utbildningar

Mikael Cronhjort, programansvarig för Civilingenjör och lärare 300 hp.

Vad är utmärkande för programmet Civilingenjör och lärare?
Civilingenjör och lärare är en av Sveriges största lärarutbildningar inom det matematisk/teknisk/naturvetenskapliga området. Utbildningen leder fram till två olika examina, både en civilingenjörsexamen och en lärarexamen.

Efter programmet har man därför dubbla karriärmöjligheter och kan jobba inom både skola och näringsliv. Oavsett vilket område man väljer är behovet av välutbildad arbetskraft stort.

Hur ser undervisningen ut på programmet?
Programmet innehåller mycket matematik. Alla studenter läser tillsammans under första året, och väljer sedan vilka ämnen de vill fördjupa sig i. Under andra och tredje året fördjupar sig studenterna i sina ämnen och läser i stor utsträckning tillsammans med andra civilingenjörsprogram på KTH. Fjärde och femte året läser studenterna många kurser ihop igen, och här ligger också den längsta VFU-perioden (verksamhetsförlagd utbildning). Då får studenterna själva prova på hur det är att undervisa ute på skolor. Civilingenjör och lärare avslutas med ett examensarbete.

Är undervisningen mer varierande än på andra program?
Ja, undervisningen är mer variationsrik än på många andra utbildningar. Detta beror främst på att studenterna läser kurser från flera olika ämnesområden och vetenskapstraditioner. Det är också meningen att de som blivande lärare ska få egen erfarenhet av olika undervisningsformer.

Liknar Civilingenjör och lärare något annat program på KTH?
Civilingenjör och lärare är tillsammans med Teknisk fysik de två program på KTH som innehåller mest matematik. Liksom Industriell ekonomi är Civilingenjör och lärare ett tvärvetenskapligt program, med betoning på mer än teknik och naturvetenskap. Annars liknar det naturligtvis också de program som man samläser med inom de olika inriktningarna, med den skillnaden att man inom Civilingenjör och lärare har ett perspektiv på att lära, leda eller kommunicera inom dessa områden. 

Kan du berätta mer om hur det funkar med de olika inriktningarna?
De studenter som väljer att inrikta sig mot fysik läser under andra och tredje året en stor del av kurserna tillsammans med Teknisk fysik. På motsvarande sätt läser man tillsammans med andra program på Civilingenjör och lärares övriga inriktningar. Studenter som väljer kemi läser med Teknisk kemi och teknikinriktningarna läser tillsammans med Datateknik respektive Energi och miljö.

Finns det några internationella möjligheter inom programmet?
Många studenter väljer att plugga en eller två terminer utomlands. Hösten i årskurs tre är det bästa tillfället för en vistelse utomlands.

Hur skulle du beskriva studiemiljön på utbildningen?
Det går ungefär lika många tjejer som killar på programmet och studentkårsektionen är mycket aktiv. Flera studenter från programmet engagerar sig också i studentkåren centralt. Studenterna här har bra sammanhållning och tar hand om varandra. Den gemensamma sektionslokalen utnyttjas ofta, särskilt inför tentorna då studenterna gärna sitter och pluggar tillsammans.

Finns det något annat stöd att få i studierna, förutom att plugga tillsammans?
Vi använder Supplemental Instruction (SI) i kurser där studenterna tycker att det behövs. Det innebär att utbildade programstudenter har grupper en gång per vecka där problem tas upp och diskuteras. Studenterna har också tillgång till matematikjouren varje eftermiddag under terminerna. Sedan finns Studievägledningen som kan hjälpa till med studieteknikfrågor och vid tentastress och talängslan finns studenthälsan som bland annat erbjuder kurser. Vid dyslexi eller annan funktionsnedsättning finns FUNKA som kan hjälpa till med längre skrivtid och mentorer.

Vad har man för karriärmöjligheter efter utbildningen?
Det är lätt att få jobb både som civilingenjör och som lärare. Bristen på gymnasielärare i fysik, kemi och teknik är stor i alla delar av landet. Civilingenjörer som är bra på kommunikation, lärande och ledarskap är också eftertraktade. Man kan exempelvis jobba som gymnasie- eller högstadielärare, på science centers eller museer. Man kan också jobba med utveckling eller utbildning på olika företag, som konsult, pedagogisk utvecklare, doktorand eller forskningsingenjör.

Läs mer

Civilingenjör och lärare 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-01-23