Till innehåll på sidan

Kurser, Kemiteknik 180 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på högskoleingenjörsutbildningen i Kemiteknik. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Kemiteknik

Medverkande Sara Naumann, programansvarig och Marion Salem, KTH-student. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Högskoleingenjörsutbildningen i Kemiteknik är tre år lång och avslutas med ett examensarbete.

Årskurs 1

I årskurs 1 läser du flera kurser i kemi. Du utvidgar och fördjupar det du läst på gymnasiet i de olika delarna av kemin – allmän, fysikalisk, organisk och analytisk kemi. Första året läser du också matematik samt lär dig hur man löser problem i en projektgrupp, hur man planerar och driver arbetet och hur man presenterar resultatet för uppdragsgivaren.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Andra året har kemitekniken en dominerande roll. Det handlar om allt man behöver kunna för att använda resultat från kemilabbet till att producera något i stor skala. Du får lära dig om pumpar, värmeväxlare, kemiska reaktorer och annan kemiteknisk utrustning. Du läser också kurser i programmering, statistik, hållbar utveckling, ekonomi och bioteknik som ger dig viktiga kunskaper och färdigheter för din yrkesroll.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

Tredje året läser du fortsättningskurser inom kemi, kemiteknik och miljöskydd. Du arbetar i projektform med verkliga frågeställningar från näringslivet. I ledarskapskursen får du verktyg du behöver i ditt arbete som högskoleingenjör och förutsättningar att leda förändrings- och förbättringsarbete vid företag. Det avslutande examensarbetet genomförs ofta på ett företag. Du arbetar självständigt med en större projektuppgift där du använder kunskaper och färdigheter som du förvärvat under utbildningen för att lösa verkliga problem. . Examensarbetet är utmanande och krävande men också ofta väldigt roligt. Du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser samt valfria kurser motsvarande 13,5 hp. Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-12